• Kalendář

Kalendář


Perverzita: dějiny, vnímání a přístupy

Studentská interdisciplinární konference k dějinám perverzity a perverzitě v dějinách.


Pojem perverzita je pro nás znám jako označení chování, které společnost vnímá za odlišné a mimo přijatelné normy. Vnímání normality je však vždy vázané na dané historické období, sociální kontext a regionální odlišnosti. To, co bylo znakem normálnosti například ve středověku, se mohlo dočkat odmítnutí ze strany novověké společnosti a být označeno za perverznost. Normalitu a sociální klima určovala nejen církev spolu se společenskými elitami, ale i společnost jako taková. Díky diverzitě názorů mezi jednotlivými aktéry a institucemi a změně jejich statusu napříč staletími pak vznikaly různé pohledy na to, co je normální a co už ne.


Fenomén perverzity je možné vnímat nejen v rovině sexuální, ale rovněž jako předmět vědeckého bádání či každodenní reality v minulosti a přítomnosti. To umožňuje k problematice přistoupit interdisciplinárně a při výzkumu tak spojit východiska historie, filosofie, práva, teologie, psychologie a dějin umění.


Konference si v této souvislosti bude klást následující otázky: Co je to perverzita? Jak se proměnilo vnímání perverzity? Co je příčinou těchto změn? Kdo utvářel vnímání perverzity a normality? Jaký vliv měli společenští aktéři na myšlení jedince? Jakou roli hrálo společenské postavení, věk či pohlaví v prožitku perverzity? Jak byla perverzita vyobrazována?


Začátek akce 22. března 2019
Konec akce 23. března 2019
Organizátor Spolek studentů historie FF UK
Webové stránky http://www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/konference/perverzita/call-papers/
Program https://www.ff.cuni.cz/udalost/perverzita-dejiny-vnimani-pristupy/
Místo konání akce nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, místnost č. 104)
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám