10. února 2012

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 10. února 2012


  1. AS UK schválil program zasedání.

  2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 20. ledna 2012.

  3. AS UK zvolil prof. Jana Hálu (MFF) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  4. AS UK zvolil dr. Josefa Fontanu (3.LF) místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  5. AS UK zvolil Martina Holého (HTF), dr. Josefa Stašu (PF), dr. Jakuba Jeřábka (FSV) a prof. Jana Royta (KTF) dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  6. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

  7. AS UK prodloužil pověření Mgr. Samuela Zajíčka (FF), aby do některého z příštích zasedání dále organizoval pracovní skupinu zájemců z řad členů senátu, která vypracovává poziční materiál AS UK k jeho roli ve veřejných diskuzích.

  8. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

  9. AS UK zřídil ekonomickou, legislativní, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

  10. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám