OBD - evidence publikační činnosti


Aplikace OBD slouží v souladu s Opatřením rektora 31/2017 ke sběru a správě záznamů o publikační činnosti a dalších výsledcích tvůrčí činnosti na UK.


Záznamy do aplikace zpravidla vkládají jednotliví autoři. Systém obsahuje číselníky, které přispívají ke správnosti zadaných údajů: číselník osob, napojený na personální agendu UK, číselník časopisů (zdrojů), číselník grantů a další. Několikastupňové workflow umožňuje přehlednou kontrolu vložených dat a jejich schvalování. Správce může k záznamu připojit hlášení o chybách a vrátit jej vkladateli k opravě.


Uživatelé si mohou záznamy ukládat do složek, které lze sdílet s ostatními uživateli. Pro hledání záznamů jsou k dispozici filtry a vyhledané záznamy je možné exportovat podle různých šablon do formátů Word či Excel.


Pro správce jsou určeny nástroje pro hromadné změny v záznamech, vytváření exportních šablon, import záznamů z Web of Science a export datových dávek do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) provozovaného Úřadem vlády v rámci Informačního systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Metodickým koordinačním pracoviště pro evidenci záznamů v aplikaci OBD je Ústřední knihovna, která poskytuje další informace na svých webových stránkách.


Vstup do aplikace

Vstup do aplikace pro uživatele (zaměstnance a studenty) z připojených fakult a součástí UK je na adrese: verso.is.cuni.cz


Pro přihlášení se používají centrální přihlašovací údaje - osobní číslo zaměstnance/studenta (na průkazce pod fotografií) a heslo přidělené v CAS (Centrální autentizační službě).
Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám