Oddělení analýz a strategií

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 770
oas@ruk.cuni.cz

Osoby

Zaměstnanci

 • PhDr. Mgr. et Mgr. Karel Hanuš
  E-mail: karel.hanus@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 419
  Místnost: 429[i]
  strategické a poziční dokumenty UK, národní a mezinárodní dokumenty v oblasti vědní politiky
 • Mgr. Jiří Chvátal
  E-mail: jiri.chvatal@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 522
  Místnost: 429[i]
  strategické a poziční dokumenty UK (strategický záměr, hodnotící zprávy), žebříčky, datové zdroje a statistiky
 • Mgr. Filip Machart
  E-mail: filip.machart@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 517
  Místnost: 429[i]
  strategické a poziční dokumenty UK, žebříčky
 • RNDr. Věra Šťastná - vedoucí
  E-mail: vera.stastna@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 770
  Místnost: 431[i]
  strategické a poziční dokumenty UK (strategický záměr, hodnotící zprávy), žebříčky, národní a mezinárodní dokumenty v oblasti vysokoškolské politiky

Popis činností:
 • Činnost a postavení Oddělení analýz a strategií jsou upraveny v čl. 6, bod 10 Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy (opatření rektora č. 2/2017).
 • Činnost oddělení řídí: MUDr. Milan Prášil, kancléř.
 • Oddělení analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech: příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů; příprava hlavních strategických a pozičních dokumentů univerzity; vyhodnocování strategických materiálů České republiky, Evropské unie, OECD apod., jakož i materiálů klíčových institucí národního a evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.

Poslední změna: 16. leden 2017 14:19 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám