Prezentace rozvojových aktivit UK v oblasti investiční výstavby.PREZENTACE UK
(minimální vybavení – Adobe Reader 8.1)

Prezentace představuje v hrubých rysech přehled nemovitého majetku UK (budovy), jejich rozmístění v ČR (detailněji v Praze, Plzni a Hradci Králové), jejich strukturu, stáří a způsob využití.

Prezentace dále obsahuje informaci o financování Programu 233310- Rozvoj a obnova MTZ UK za posledních 10 let (1997 – 2007), a o podílu státního rozpočtu a vlastních finančních prostředků na něm. Jsou zde v textové a grafické podobě podány informace o již realizovaných významných akcích a také o připravovaných prioritních investičních akcích a o nové výstavbě v lokalitách Albertov, Plzeň a Hradec Králové. Dále jsou prezentovány zájmové lokality pro budoucí výstavbu UK do roku 2020.

Prezentace v současné verzi (ver. 0, březen 2008) bude i nadále doplňována a rozšiřována o podrobnosti z jednotlivých zájmových lokalit a o informace o významných stavbách Univerzity Karlovy v Praze