• Studenti
  • Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami

Univerzita Karlova je připravena poskytnout uchazečům a studentům se speciálními potřebami modifikaci přijímacího řízení a studijních podmínek za účelem úspěšného průběhu studia.


Univerzita nabízí široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny zejména studentům se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.


Podpora je studentům na Univerzitě poskytována v souladu s Opatření rektora č.23/2017 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.


Aktuality

Seminář pro nové studenty se speciálními potřebami

20. 9. 2018 od 15:00 do 16:30 hod. v Zelené posluchárně v Celetné 20, Praha 1

Rádi bychom pozvali nově přijaté studenty se speciálními potřebami na setkání s pracovnicemi rektorátního Centra Carolina, které zaštiťuje pomoc osobám se speciálními potřebami na UK.

Akce se uskuteční 20. 9. 2018 od 15:00 do 16:30 hod. v Zelené posluchárně v Celetné 20, Praha 1 a v jejím rámci budou účastníci seznámeni s nabídkou dostupných služeb i jejich poskytovateli.

V případě zájmu se prosím registrujte na adrese https://goo.gl/forms/l3UCPjqX7NwEbrQI3.
Poslední změna: 20. srpen 2018 14:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám