Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život.


Orgány senátu

Orgány senátu jsou předseda, místopředseda, předsednictvo a komise.


Pro koordinaci činnosti senátu je voleno šestičlenné předsednictvo. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

Kalendář termínů AS UK

Datum

Zasedání

Čas

Místo

26. 3. 2018

22. 3. 2018

27. 3. 2018

4. 4. 2018

Předsednictvo AS UK

Ediční komise AS UK

Ekonomická komise AS UK

Studijní komise AS UK

17:00

16:30

16:00

17:00

sekretariát AS UK

Velká zasedací síň

Malá aula

Malá zasedací síň

6. 4. 2018

Plénum AS UK

10:00

Malá aulaPoslední změna: 16. březen 2018 11:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám