Published by UK Point and Doctoral Studies Office, contact: info@cuni.cz

April 2024

 

 Doctoral Study Hub

Newsletter

 for Doctoral Candidates

 

Dear doctoral candidates,

We bring you the first issue of the newsletter for doctoral candidates at CU. In the newsletter, you will find an overview of events, seminars, and other information prepared as part of the Doctoral Study Hub. The aim of this platform is to provide transferable skills, courses, and other events to support your scientific and academic career. Since English is the language of science, the newsletter is published in English, but has a section in Czech with information about courses and other events held only in Czech.

We hope you enjoy our first issue and that you look forward to the next one as much as we do.

We wish you a beautiful spring and much success in your studies.

Doctoral Study Hub Team

 
 

Open Science

 

8 and 17 APR "Open for You" is a webinar series unlocking the world of open science. Explore freely, without borders or paywalls, as we delve deeper into the movement for open access to publications, which is reshaping the academic world.

Spring Clothes Collection  

 

11 to 12 APR Do you have any clothes, socks or cosmetics gathering dust at home? Then you can give them to CU Point at Celetná 13. We will donate the collected clothes to the Jako doma charity and to the Šatník foundation for single parents.

Survival Czech 2

 

16 APR to 16 MAY Ahoj, jmenuji se… If you are a Ph.D. student who has finished Survival Czech: Language Course for Beginners, join our second follow up webinar. This course will focus on apologies, time expressions, and daily routines. 

World Health Day

 

20 APR Students from the IFMSA have prepared several preventive examinations as part of World Health Day. They will have a stand at the Černý Most Shopping Centre in Prague, the Plaza Centre in Pilsen, and Aupark in Hradec Králové.

Jobspin Job Fair Prague

 

20 APR Jobspin Job Fair is designed for international job seekers in Prague looking for new opportunities in Marketing, Communication, Customer Service, Finance, IT and many other sectors. The fair is free of charge.

HYB4 Plant Swap

 

26 to 27 APR Bring plants that will make others happy and swap them for ones that will make you happy. Collect a maximum of five plants. You can also enjoy several workshops, lectures, and other craftwork that go along with spring.

Building Birdhouses

 

22 APR The Volunteering Centre invites you to an Earth Day event organised together with Hnutí Brontosaurus. Together we will build birdhouses and hang them on trees in the area of the MFF UK in Troja.

English for Academic Writing

 

22, 24 and 29 APR The 9-hour programme will teach you how to plan, organize, and write clear, well-structured, and accurate texts for publication. The seminar is interactive and will include an open discussion.

Doctoral Peer Club: Share Your Conclusion

 

29 APR Do you need advice for your academic writing? Join our Ph.D. group and gain support and valuable feedback that can help you develop your article or dissertation.

 
 

Useful information

Institutional Research Data Policy

 

The university has adopted a Research Data Policy to help guide researchers through the process of research data management and lead them to the support available at the university.

Expand your Horizons

 

A range of opportunities like workshops and summer schools is currently available for Ph.D. students in the 4EU Alliance, providing a great platform to foster collaboration.

Discounts and Tokens

 

The University offers tokens and discounts on open access publishing to its authors. The list of eligible publishers and rules for token allocation is at the Open Science Centre’s website.

 

Events and Information in Czech Language

Diskuzní kulatý stůl

 

10.4. V současné době se intenzivně vynořuje otázka: Jakou roli v konfliktech hraje náboženství? Mezináboženský kulatý stůl se židovským, křesťanským a muslimským zastoupením bude hledat zdroje a možnosti, jak zabránit násilí.

E-zdroje ve výuce – příklady dobré praxe

 

17.4. Zúčastněte se webináře pro vyučující a doktorandy, ve kterém vám pedagogové z různých vysokých škol a z rozdílných oborů představí, jak využívají elektronické informační zdroje ve výuce.

Praha očima menšin

 

17.4. Projděte spolu s námi místa, kde žily osobnosti, jako například spisovatel Petr Ginz, pacifistka Bertha von Suttnerová nebo romistka Milena Hübschmannová. Meditativní procházku zakončíme v kavárně NoD jejíž historie se dotýká židovské menšiny.

Ph.D. Brunch

 

18.4. Co Vám může CPPT UK nabídnout a jak doktorandům efektivně zpřístupňovat téma přenosu jejich poznatků do praxe? Přijďte diskutovat s odborníky z CPPT i kolegy doktorandy napříč obory na poloformálním setkání při chutném brunchi.

Kreativní myšlení: Jak ovládnout svou kreativitu a využívat ji v praxi?

 

22.4. Kreativita je jako jízda na kole – dá se naučit! Praktický workshop Design Thinkingu představí techniky, jak myslet tzv. out of the box a přicházet s originálními nápady a řešeními – jak při studiu, tak i v jakékoli práci.

Tvorba a úprava kurzů a předmětů pomocí ABC learning design

 

24.4. Stojíte před úkolem, jak navrhnout nový kurz či předmět nebo reformovat již stávající? Strukturovaná metoda spolupráce vyučujících, metoda ABC learning design, vám v tom může pomoci.

Na Karlovce bez překážek

 

2. 5. Celouniverzitní odpolední akce v Kampusu Hybernská přiblíží činnost Centra Carolina a podporu poskytovanou studujícím. Obsahem budou přednášky a informační stánky na témata duševního zdraví a studia se specifickými potřebami.

Jak na efektivní time management

 

6.5. "Je toho moc, nestíhám to!" Zní vám to povědomě? Možná je načase zapracovat na svém time managementu. Jak efektivně pracovat na svých úkolech vás naučíme na této přednášce a pak i prakticky na workshopu, který bude následovat.

První Právní Pomoc

 

V rámci tohoto projektu studenti Právnické fakulty pod vedením pedagogů a na základě supervizí advokátů z praxe poskytují bezplatné právní konzultace k problémům, s nimiž se můžete při studiu, akademické činnosti či v běžném životě setkat.

Stáž na Zastoupení Evropské komise v Praze

 

Během 4 až 6 týdnů se stážisté aktivně zapojí do práce na aktuálních evropských tématech, jako jsou digitální inovace, ochrana demokracie, právní stát a udržitelnost. Přihlášky podávejte do 15. dubna.

Ubytování na Hlávkově koleji

 

Využijte možnosti si požádat o stipendium na ubytování na Hlávkově koleji pro doktorské studenty a mladé vědecké pracovníky dosahující výborných studijních nebo vědeckých výsledků. Žádost podávejte do 24. dubna.

Nová univerzitní cena za přínos k rovným příležitostem

 

Máte ve svém okolí kolegu, kolegyni či celou skupinu studujících, kteří se významným způsobem zasazují o rovnost příležitostí? Přihlaste je jako kandidáty a kandidátky na novou univerzitní cenu! Termín zasílání nominací je do 31. 5.

 
 

You know someone who would be interested in our newsletter as well?
Log in here

Sign Out
Unsubscribe from the newsletter

Foto: 4eu+ | Shutterstock