Vydává UK Point - služby a informace na jednom místě info@cuni.cz
Published by UK Point - services and information in one place info@cuni.cz

2024

 

 UK POINT

Newsletter

 mimořádné vydání/ special issue

 

Vážené studentky, vážení studenti, milé kolegyně a kolegové,

s velkým smutkem si připomínáme ty, kteří nás opustili, a vyjadřujeme hlubokou soustrast všem pozůstalým. Jsme v myšlenkách se všemi, kteří se zotavují ze zranění a které tato tragédie zasáhla.

Je před námi náročné období. Jako univerzitní společenství budeme muset nalézt sílu k zotavení a obnovení našeho fungování, přestože si uvědomujeme, že nic nebude jako dříve. Diskutuje se nad zvýšením bezpečnosti našich budov a nad poskytováním péče celému univerzitnímu společenství – studentům, vyučujícím, ostatním zaměstnancům, a to na všech fakultách a součástech naší univerzity. Jsme v neustálém kontaktu s odborníky a koordinujeme s nimi další postup.

Jsme si vědomi, že klíčovou částí pro zotavení našeho společenství je psychologická a psychoterapeutická péče a podpora. Univerzitě nabídlo pomoc mnoho externích organizací a jednotlivců, a proto nyní máme dostatečné kapacity pro všechny, kteří jsou touto tragickou událostí zasaženi. Prosíme, pečujte o sebe a o své zdraví a neváhejte využít nabízené podpory. Jsou vám k dispozici jak individuální, tak i skupinové konzultace.

Níže naleznete přehled možností, které vám Univerzita Karlova a další odborná pracoviště nabízejí. Kompletní informace a nejnovější aktualizace jsou k dispozici na webových stránkách Univerzity Karlovy.

Děkujeme vám za podporu a soudržnost celého univerzitního společenství.

Opatrujte se.

Váš UK Point

   For English scroll down

 
 

Společně pro univerzitní společenství

Příručka: Doporučení na podporu psychického zdraví

 

Tragická událost zasáhla nejen ty, kteří byli přímo na místě. Pokud se u kohokoli z vás objeví některé psychické obtíže, v tomto doporučení vám přinášíme jednoduché kroky, které by vám mohly ulevit.

Chcete se zapojit do pomoci?

 

Děkujeme za každou nabídku dobrovolnické pomoci v této mimořádné situaci. Připravili jsme speciální nabídku příležitostí pomoci (nejen) Filozofické fakultě. Vyplněním dotazníku se můžete hlásit na konkrétní nabídky dobrovolnických činností, které průběžně aktualizujeme, či nabídnout své možnosti.

Setkávání a sdílení: Místa pro nová i stávající přátelství

 

Hledáte klidné místo, kde se potkat se svými spolužáky a kamarády? K dispozici je vám Studijní klub Celetná nebo hala UK Pointu v Celetné 13. Připravována jsou setkání, kde se u kávy můžete seznámit s novými lidmi, sdílet zážitky i plány do budoucna. Informace naleznete v následujících newsletterech.

 
 

Psychologická podpora a péče

Chatová podpora

 

Od prvních hodin tragédie na Filozofické fakultě funguje chat psychologické podpory Univerzity Karlovy pro studující i zaměstnance, kam je možné se stále obracet. Více o chatu a jeho provozu naleznete po rozklinutí příspěvku.

Zprostředkování psychologické pomoci

 

Potřebujete psychologickou nebo psychiatrickou pomoc? Centrum Carolina zřídilo speciální emailový rozcestník psych.pomoc@cuni.cz pro studující a zaměstnance UK, kteří cítí, že potřebují podporu.

Provoz v poradně Centra Carolina

 

V souvislosti se situací na FF naši psychologové a psycholožky vypsali nové termíny individuálních konzultací pro všechny studující i zaměstnance UK. Otevřené skupiny v češtině i v angličtině běží po celý leden, i ve zkouškovém období.

 
 

Podpůrné skupiny a setkávání

Skupinová setkání doprovázená psychoterapeuty

 

V průběhu ledna nabízí Fortna – klášter bosých karmelitánů (Hradčanské nám. 3) podporu, která vznikla ve spolupráci s vedením FF UK. Podpůrné prostory jsou otevřené PO-ČT od 9 do 20 hodin, pro všechny, kteří to potřebují, včetně zaměstnanců a studujících z jiných fakult.

Podpůrná setkání s odborníky na podporu odolnosti

 

Tým Českého institutu pro psychotraumatologii se Zuzanou Čepelíkovou ve spolupráci s IZS vás zve na skupinová setkání pro prevenci traumatu. Skupiny jsou online i prezenčně. Není vyžadováno, abyste sdíleli své pocity nebo mluvili o svých zkušenostech.

Podpora od Centra péče o duši

 

Centrum péče o duši nabízí duchovní doprovázení v krizi pro studenty a zaměstnance FF UK, ale i pro další studující a zaměstnance celé UK. Rádi bychom nabídli pomoc všem, kterým tento absurdní zlý čin vzal pocit bezpečí nebo je jinak ovlivnil.

 
 

Důležité kontakty

Krizová a psychologická podpora mimo UK

 

Psychologickou a duchovní pomoc a podporu v souvislosti s tragickou událostí začala ihned po tragédii nabízet mnohá odborná pracoviště. Neváhejte se na ně nadále obracet při potřebě vaši zkušenost sdílet nebo v případě psychických potíží jako je šok, úzkost nebo nespavost.

Informace k výdeji osobních věcí

 

Další výdej osobních věcí, zanechaných v hlavní budově FF UK, bude probíhat od čtvrtka 4. 1. po celý leden, vždy každý čtvrtek od 8 do 16 a každé úterý od 11 do 18 v UK Pointu (Celetná 13). Případné dotazy směřujte v pracovní dny od 9 do 17 na informační linku +420 800 100 790.

Informační linka

 

Každý den od 9 do 17 je k dispozici informační linka pro studující a zaměstnance UK, na které operátoři pomohou hledat potřebné informace a směřovat k službám nabízeným v souvislosti s tragickou událostí na Filozofické fakultě. Pomoc najdete na telefonním čísle 420 800 100 790.

 

Dear Students, dear Colleagues,

As we mourn the people who lost their lives, we would also like to extend our deepest condolences to family and friends, and our thoughts are with everyone who has been affected by this tragic event.

This extremely stressful experience can take a toll on your psyche. Don’t be afraid to ask for help. You can find below several options offered by Charles University and other professional workplaces. All of this information is available in one place, including the latest updates, on the web pages of Charles University.

We would like to thank you and the entire university community for their support and for sticking together during times like these.

Take care of yourself.

Your CU Point

Recommendations for Supporting Mental Health After a Tragic Event

 

During these trying times, you may find yourself grappling with various emotional responses, such as anxiety, fear, and sadness. It's essential to recognize that these reactions are normal given the abnormal circumstances. Here are some recommendations to help you navigate through these challenging moments.

Psychological assistance at CU’s Carolina Centre

 

Colleagues from the Carolina Centre have set up special dates that are intended for students and employees from the entire university. Those interested in psychological counselling can make an appointment using the registration form on the website or via email psych.pomoc@cuni.cz.

Crisis and psychological support outside CU

 

Many professional workplaces started to immediately offer psychological and spiritual assistance and support to students and teachers following the tragic events at the Faculty of Arts. Do not hesitate to contact them if you need to talk about experiences or in case of psychological problems such as shock, anxiety, or insomnia.

Information hotline for students and employees of Charles University

 

Every work day from 9 a.m. to 5 p.m., an information hotline is available for students and employees of Charles University. The operators can help you find information and direct you to the services offered in connection with the tragic event at the Faculty of Arts. You can get assistance by calling +420 800 100 790.

Information about retrieving personal belongings

 

The next period for retrieving personal belongings left in the main building of the Faculty of Arts will take place every Thursday from 8 a.m. to 4 p.m. and every Tuesday from 11 a.m. to 6 p.m. for the whole month of January, at CU Point, Celetná 13. Please direct any questions about retrieving personal belongings to the information hotline +420 800 100 790.

Where to meet with your friends?

 

Looking for a quiet place to meet your classmates and friends? Although the Faculty of Arts building remains closed, you don't have to stay alone. Consider the Study Club Celetná or the UK Point hall in Celetná 13. Additionally, we host gatherings for all CU students, providing an opportunity to meet new friends who share similar stories, experiences, and future aspirations over a cup of coffee. We will keep you informed in future newsletters.

 
 

Chcete pravidelně dostávat newsletter?
Přihlásit se k odběru

Do you want to receive this newsletter?
Log in here

Nechcete již newsletter dostávat?
Odhlásit odběr

Unsubscribe here
Do you no longer want to receive this newsletter?

Foto: Shutterstock