• Archiv
  • Archiv 2017
  • Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity

Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity

II. ročník konference „Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity“

Datum konání: 22. 11. 2017

Místo konání: Rektorát Univerzity Karlovy, Modrá posluchárna


II. ročník konference naváže na setkání v minulém roce aktuálními zahraničními i domácími příspěvky v oblasti hodnocení kvality vzdělávací činnosti na vysokých školách univerzitního typu. Konference je primárně určena akademickým pracovníkům, do jejichž pracovní náplně patří péče o kvalitu vzdělávací činnosti, cílovou skupinou jsou však i pracovníci neakademičtí.

Program

8.00–9.00

Registrace

9.00–9.15

Zahájení konference

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci studia

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

BLOK I: Hodnocení kvality vzdělávací činnosti univerzity

Moderátor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (9.15–11.20)


9.15–10.00

Gabriele Siegert, Prof. Dr. Dipl. oec., University of Zurich: Teaching and Education

at UZH (v anglickém jazyce)

10.00–10.50

Thomas Hidber, Dr., University of Zurich: Quality Management in Teaching and Education at UZH (v anglickém jazyce)

10.50–11.20

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., RNDr. Věra Šťastná: Hodnocení kvality – Vzdělávací činnosti na UK


11.20–12.15

Oběd

BLOK II: Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolská didaktika

Moderátor: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (12.15–13.45)


12.15–13.00

Astrid Fritschi, University of Zurich: Academic Staff Development: Continuing Education in University Teaching and Learning at UZH (v anglickém jazyce)

13.00–13.15

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.; PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. – Model podpory rozvoje pedagogických kompetencí na UK

13.15–13.45

RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D., AVČR – Kvalita v přijímacím řízení


13.45–14.00

Coffee break

BLOK III: Současné trendy ve vzdělávací činnosti a cesty ke zvyšování kvality

Moderátor: MUDr. Josef Fontana (14.00–15.45)


14.00–14.15

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.: Implementace systému Turnitinu na UK

14.15–15.05

Gill Rowell; Goa Borrek, Turnitin, Utrecht: Cesta ke zvyšování kvality závěrečných prací (v anglickém jazyce)

15.05–15.25

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.: Využití systému TURNITIN ve vzdělávací činnosti na humanitně zaměřené fakultě

15.25–15.45

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.: nositel Ceny Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti za rok 2017 – Program Street Law (v anglickém jazyce)


15.45–16.00

Závěr
Poslední změna: 13. listopad 2017 17:51 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám