• Uchazeči
  • Prezentační akce studijní nabídky

Prezentační akce studijní nabídky

Prezentační akce studijní nabídky UK




Nabídka studia v akademickém roce 2018/2019 - dokument ve formátu pdf ke stažení



Gaudeamus Brno

31. 10. - 3. 11. 2017

8:00 – 16:00

(pá 8:00 – 14:00)

brněnské výstaviště, pavilony G1 & G2

Více informací

Cílem evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrh každoročně probíhá v listopadu v Brně a v lednu v Praze, Univerzita Karlova bývá zastoupena komplexní expozicí, v jejímž rámci je dán prostor všem 17 fakultám i dalším součástem univerzity. Kromě prezentací studijních oborů je zde možné navštívit doprovodný program, kde se návštěvník má šanci blíže seznámit s nabízenými obory na vlastní kůži spolu se studenty UK.


Informační den UK

11. 11. 2017

9:00 – 16:00

Albertov, Praha 2

Více informací

Jako již tradičně, i letos se návštěvníkům prostřednictvím zajímavých prezentací představí všech 17 univerzitních fakult. Pro budoucí studenty budou připraveny nejen kompletní informace o studijní nabídce a podrobnosti týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019, ale i bohatý doprovodný program. V jeho rámci se budou moci dozvědět mnoho zajímavého např. o tom, jaké je to studovat v zahraničí, co obnáší přijímací řízení a jak se na něj připravit. Vše potřebné a podstatné se zde dozvědí rovněž studenti se speciálními potřebami.


Gaudeamus Praha

24. – 25. 1. 2018

8:00 - 16:00

výstaviště PVA Expo Praha Letňany

Více informací

Cílem evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrh každoročně probíhá v listopadu v Brně a v lednu v Praze, Univerzita Karlova bývá zastoupena komplexní expozicí, v jejímž rámci je dán prostor všem 17 fakultám i dalším součástem univerzity. Kromě prezentací studijních oborů je zde možné navštívit doprovodný program, kde se návštěvník má šanci blíže seznámit s nabízenými obory na vlastní kůži spolu se studenty UK.


Veletrh pražských veřejných vysokých škol

1. 2. 2018

bude upřesněno

Fakulta stavební ČVUT

Více informací

Veletrh je určen především studentům ve 3. a 4. ročnících středoškolského studia a svou nabídku studijních oborů na něm prezentuje 8 pražských veřejných vysokých škol (UK, VŠE, ČVUT, ČZU, VŠCHT, AMU, AVU, UMPRUM). Program veletrhu je rozdělen do dvou částí – navštívit bude možné stánky se zástupci fakult pro osobní konzultaci a poslechnout si přednášky jednotlivých škol v posluchárnách pro obecný přehled a případnou diskusi.


Informační týden

19. – 28. 2. 2018

Virtuální akce

Více informací

Každoroční virtuální akce pořádaná poslední únorový týden, která všem zájemcům a uchazečům o studium na UK poskytuje před blížícím se podáním přihlášek na VŠ ucelený přehled informací o studijní nabídce a přijímacím řízení. Nově, vzhledem k možnosti podat přihlášku ke studiu na některých fakultách až do 31. 3. 2017, bude celá akce probíhat také po celý březen.


Vytvořil: Informační, poradenské a sociální centrum RUK



Poslední změna: 21. listopad 2017 15:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám