Dopis akademické obci


V Praze, 6. září 2017


Vážené členky a vážení členové akademické obce,


dovolte mi, abych Vás informoval o krocích, které jsem v minulých týdnech spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi podnikl ve snaze přimět představitele státu k dodržení slibů daných akademické veřejnosti ohledně financování českého veřejného vysokého školství. Jedná se o navýšení rozpočtu VVŠ o 4,5 miliardy Kč, které by umožnily zvýšit platy učitelům, badatelům a všem dalším zaměstnancům vysokých škol a doktorandská stipendia.


Během léta jsme o této věci jednali a i nadále jednáme s představiteli vlády ČR a s dalšími reprezentanty politických stran. Poskytli jsme jim veškeré informace o kritickém stavu financování vysokého školství, předložili jsme jim argumenty a čísla, zdůvodnili jsme a stále zdůvodňujeme potřebu naléhavého navýšení finančních prostředků pro VVŠ. Dne 1. září 2017 proběhlo protestní setkání v Betlémské kapli, na němž představitelé vysokých škol spolu se zástupci všech segmentů školství a školských odborů informovali o kritické situaci ve školství a zopakovali svoje požadavky.


Dnes Česká konference rektorů na svém mimořádném zasedání konstatovala, že je rozhořčena postupem vlády, jež dosud nedokázala najít prostředky na navýšení rozpočtu VVŠ pro následující rok. Navýšené prostředky jsou přitom naprosto nezbytné pro zajištění kvality vzdělávání, zejména mzdových podmínek vysokoškolských učitelů a i důstojných životních podmínek doktorandů.


Žádám Vás proto o podporu protestní akce TÝDEN PRO VZDĚLANOST, který ČKR na svém dnešním zasedání vyhlásila. Během něj plánujeme různé aktivity u příležitosti slavnostního zahájení akademického roku na Technické univerzitě v Liberci (2.–3. října), protestní pochod centrem Prahy (4. října), diskuse a mítinky s veřejností v prostorách českých vysokých škol (5.–6. října).


Budeme pečlivě sledovat kroky vlády a o tom, jaký bude rozsah našich akcí a protestů se poradíme podle toho, zda a do jaké míry našim požadavkům do 25. září vyhoví.


Děkuji Vám za podporu, s pozdravem


Tomáš Zima

rektor UK a předseda ČKRPoslední změna: 6. září 2017 18:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám