Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Hodnotící komise vyhodnocuje žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě. Hodnotící komise má sedm členů, z nichž každý musí být členem akademické obce jiné fakulty. Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává rektor na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté.

Složení komise

Předsedkyně

Eliška Kryčerová (PedF)

Členové

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Mgr. Jan Kretschmer (PřF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Michal Říha (PF)

Tomáš Sychra (3.LF)

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)

Administrativní pracovník

Mgr. Pavel Buriánek

Kontakt

Hodnotící komisi lze kontaktovat na .

Funkční období

2017 - 2019, březen

Harmonogram jednání a zápisy z období 2018 / 2019

Datum jednání

Zápis

20. 3. 2018

Zápis z jednání 20. 3. 2018


Související odkazy


Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů Opatření rektora č. 13/2015

Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK

Postup při podávání žádosti o finanční podporu zájmové činnosti studentů

Postup při registraci spolku na UK a informace o spolcích UK

Studentské žádosti o finanční podporu jsou projednávány na zasedání Sociální komise. Informace i jejím zasedání naleznete v kalendáři termínů AS UK.
Poslední změna: 22. březen 2018 13:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám