Strategická partnerství

Jedná se o partnery v těchto teritoriích:


EVROPA


VELKÁ BRITÁNIE


University of Oxford


Dohoda není. Spolupráce probíhá v rámci členství v konsorciu Europaeum.


Ranking národní:              2


Ranking světový:              9 /ARWU/


Obory: humanitní vědy, přírodní vědy, sociální vědy, teologie, právo, medicínaSPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO


Humboldt-Universität Berlin


Dohoda uzavřena 1992.  Od roku 2014 je Humboldtova univerzita zapojena do strategického partnerství Central Network Partnership (multilaterální spolupráce s  Uni Vídeň, UK Praha, Uni Varšava, Eötvös Lorand , Budapešť).


Ranking národní:             6


Ranking světový:             134 /ARWU/


Obory: humanitní, společenskovědné, přírodovědecké


Universität zu Köln


Dohoda uzavřena 1999, Dohoda o strategickém partnerství Global Network Partnership v r. 2015 v přípravě


Ranking národní:             22


Ranking světový :            305 /ARWU/


Obory: humanitní, společenskovědné, přírodovědecké


Universität Heidelberg


Dohoda uzavřena 1990,  Dohoda o cotutelle 2006, aktualizace dohody v r. 2015


Spolupracující fakulty: všechny fakulty UK


Ranking národní:             1


Ranking světový:             49 /ARWU/


Obory: humanitní vědy, matematika, medicína, společenské vědyRAKOUSKO


Universität Wien


Dohoda uzavřena 1987, vědecká výměna zrušena 2013, nahrazena 5 jednoměsíčními stipendii pro doktorandy UK.


Od 2014 je Univerzita Vídeň zapojena do strategického partnerství Central Network Partnership


(multilaterální spolupráce  s  UK Praha, HUB Berlín, Uni Varšava, Eötvös Lorand, Budapešť )   


Ranking národní:             1


Ranking světový:             156 /ARWU/


Obory: humanitní, společenskovědné, matematikaBELGIE


Katholieke Universiteit Leuven


9 bilaterálních dohod v rámci programu Erasmus +, dohoda o „ cotutelles“


Ranking národní:              2


Ranking světový:             96 /ARWU/


Obory: kineziologie a rehabilitace, ekonomie, medicína, farmacie, teologie, umění, právo, pedagogika, psychologie, sociální vědy, filozofieNIZOZEMSKO


Leiden University


Dohoda podepsána v roce 2015.


Ranking národní:             2 


Ranking světový:             77 /ARWU/


Obory: archeologie, humanitní studia, právo, matematika, fyzika, přírodní vědy, medicína, psychologie a společenské vědy, politologie a sociologiePOLSKO


Uniwersytet Jagielloński, Krakow


Dohoda podepsána v roce 2005 na 5 let s automatickým prodlužováním


Participující fakulty: FF,PF, FSV, PřF, MFF, PedF


Vědecké pobyty aktivní, studentské pobyty se uskutečňují v rámci Erasmus


Ranking národní: 1-2


Ranking světový: 301-400 / ARWU /


Obory: Matematika, Biologie, Ruský jazyk a lingvistika, Archeologie, Historie, Etnologie, Translatologie, Světové dějiny, Polonistika, Zoologie, Právo, Mezinárodní studiaŠVÉDSKO


Karolinska Institutet


Dohoda  uzavřena 2009-2014, dočasně přerušena, možnost obnovení. 4 bilaterální dohody Erasmus+.


Ranking národní:             1


Ranking světový:             47  (ARWU)


Obory: pouze lékařskéSEVERNÍ AMERIKA


KANADA


McGill University


V r. 2010 podepsána dohoda o studentské výměně


Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF, FTVS, FHS


Ranking ARWU národní: 3


Ranking ARWU světový: 67


Obory: humanitní, sociální a filozofické vědy, hudba, informatika, přírodní vědy, kineziologie a tělovýchova, právo, pedagogika, sociální práceJIŽNÍ AMERIKA


BRAZÍLIE


Universidade de São Paulo


Dohoda s Faculdade de filosofia, letras e ciencias humana z r. 2010: výměna vědecko-pedagogických pracovníků a studentů v oborech dějiny, filozofie, sociální vědy, filologie, zeměpis. Aktivní studentská výměna.


Participující fakulty: FF, FSV, PřF, FHS, ÚJOP


Ranking národní:              1


Ranking světový:             101 – 150 /ARWU/


Obory: humanitní vědy, komunikace, tělesná výchova a sport, ošetřovatelství, farmacie, právo, ekonomie, pedagogika a vzdělávání, filozofie, literatura, lékařství, zubní lékařství, veřejné zdraví, astronomie, geofyziky a fyzika, biologické vědy, biomedicínské vědy, brazilská studia, geologické vědy, matematika a statistika, tropická medicína, psychologie, chemie, mezinárodní vztahy


Participující fakulty: FF, FSV, PřF, FHS, ÚJOPBLÍZKÝ  VÝCHOD


IZRAEL


Hebrew University of Jerusalem


Dohoda podepsána v r. 2010, probíhají studentské a vědecké pobyty


Ranking národní:              1


Ranking světový:              70 /ARWU/


Obory:   humanitní vědy, ekonomika, jazyky, kultura, medicína, zdraví, přírodní vědyDÁLNÝ VÝCHOD


ČÍNSKÁ LIDOVÁ  REPUBLIKA


Peking Univeristy, Beijing


Dohoda podepsána v r. 2002


Spolupracující fakulty: FSV, PedF, FHS, LF Pl, 1. LF  – dohoda je pasivní ze strany zahr. univerzity


Ranking národní:             1-3


Ranking světový:             101-150


Obory:  přírodní vědy, sociální vědy, humanitní vědy, jazyky, medicína


AUSTRÁLIE


University of Melbourne


Dohoda podepsána v r. 2013, probíhají studentské a vědecké pobyty


Ranking národní:               1


Ranking světový:               44 /ARWU/


Obory: humanitní vědy, ekonomika, jazyky, kultura, medicína, veřejné zdraví, přírodní vědyPoslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám