Návrhy kandidátů na funkci rektora (2017)


Pro volbu kandidáta na funkci rektora byli (v pořadí dle doručení návrhu) Akademickému senátu Univerzity Karlovy podle čl. 10 odst. 7 Statutu UK navrženi:


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.


Kancelář AS UK zveřejňuje na této stránce dodané podkladové materiály.


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Přílohy:

Písemný souhlas navrženého kandidáta

Životopis

Volební teze


Na svém zasedání dne 6. října 2017 volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora přijala následující usnesení:

„Komise konstatuje, že prof. Zima byl navržen Akademickým senátem 1. lékařské fakulty, Akademickým senátem Pedagogické fakulty, Akademickým senátem Husitské teologické fakulty, Akademickým senátem Evangelické teologické fakulty, Akademickým senátem Katolické teologické fakulty, Akademickým senátem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Akademickým senátem Fakulty sociálních věd, Akademickým senátem Lékařské fakulty v Plzni a Akademickým senátem Fakulty tělesné výchovy a sportu. Návrh splňuje náležitosti podle čl. 24 odst. 2 Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy.“


Navrhovatel: Akademický senát 1. lékařské fakulty

Schváleno AS 1. LF dne 3. dubna 2017

Doručeno AS UK dne 2. května 2017, čj. 111/2017

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Pedagogické fakulty

Schváleno AS PedF dne 16. května 2017

Doručeno AS UK dne 29. května 2017, čj. 147/2017

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Husitské teologické fakulty

Schváleno AS HTF dne 22. května 2017

Doručeno AS UK dne 23. června 2017, čj. 198/2017

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Evangelické teologické fakulty

Schváleno AS ETF dne 30. května 2017

Doručeno AS UK dne 13. června 2017, čj. 196/2017

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Katolické teologické fakulty

Schváleno AS KTF dne 21. června 2017

Doručeno AS UK dne 26. června 2017, čj. 224/2017

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Schváleno AS FaF dne 14. června 2017

Doručeno AS UK dne 28. července 2017, čj. 249/2017

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Fakulty sociálních věd

Schváleno AS FSV dne 6. června 2017

Doručeno AS UK dne 16. srpna 2017, čj. 247/2017

Vlastní návrh (zápis bude doplněn po jeho schválení)


Navrhovatel: Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni

Schváleno AS LFP dne 22. června 2017

Doručeno AS UK dne 7. září 2017, čj. 259/2017

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu

Schváleno AS FTVS dne 16. května 2017

Doručeno AS UK dne 19. září 2017, čj. 285/2017

Vlastní návrhprof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.


Přílohy:

Písemný souhlas navrženého kandidáta

Životopis

Volební teze


Na svém zasedání dne 6. října 2017 volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora přijala následující usnesení:

„Komise konstatuje, že prof. Černý byl navržen Akademickým senátem Filozofické fakulty, Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty a skupinou nejméně 100 členů akademické obce Univerzity Karlovy. Návrh splňuje náležitosti podle čl. 24 odst. 2 Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy.“


Navrhovatel: Akademický senát Filozofické fakulty

Schváleno AS FF dne 14. září 2017

Doručeno AS UK dne 20. září 2017, čj. 290/2017

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Přírodovědecké fakulty

Schváleno AS PřF dne 21. září 2017

Doručeno AS UK dne 21. září 2017, čj. 298/2017

Vlastní návrhPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám