Přírodní vědy


Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského respektive inženýrského stupně studijních biologických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání

Garant programu: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 320

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského respektive inženýrského stupně studijních geografických, případně jim blízkých programů, které nejsou

Garant programu: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 254

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: absolvované magisterské nebo inženýrské studium geologických oborů na VŠ, studium magisterského nebo doktorského oboru na Přírodovědecké fakultě, které nejsou zaměřeny na vzdělávání

Garant programu: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 256

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Doplňující pedagogické studium - chemie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: podmínkou přijetí do studia je ukončené nebo v současnosti probíhající magisterské nebo inženýrské studium neučitelských chemických oborů, osvědčení o absolvování studia může být vydáno pouze po předložení diplomu o absolvování magisterského nebo inženýrského studia chemických oborů na VŠ

Garant programu: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 280

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Dynamická geometrie a její využití ve výuce matematiky

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na základy ovládání programů GeoGebra, Analytická geometrie v rovině, Funkce, jejich grafy a vlastnosti, Algebra a CAS, GeoGebra 3D.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 20

Cena: 600 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Alena Blažková

Email:

Telefon: 951 553 226


Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání; vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu)

Garant programu: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 288

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Daniela Pysková

Email:

Telefon: 221 911 250


Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání, vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu)

Garant programu: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 288

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Daniela Pysková

Email:

Telefon: 221 911 250


Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika.

Předpoklady: vysokoškolské vzdělání, vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu)

Garant programu: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 288

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Daniela Pysková

Email:

Telefon: 221 911 250


Léčivé rostliny

Forma výuky: distanční

Jazyk: čeština

Anotace: Program zaměřený na oblast léčivých rostlin zahrnuje: Základy farmaceutické botaniky, Český lékopis, Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi, Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie,

Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity, Základy farmakologie

Fytoterapie a fytotoxikologie.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Místo konání: Hradec Králové

Délka programu v hodinách: 144

Cena: 10 000 Kč

Kontakt: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy, Vlasta Shejbalová

Email:

Telefon: 495 067 426


První pomoc pro pedagogy - aneb jak ji poskytovat a učit

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů. Účastníci se zde naučí nejen základy první pomoci, ale program obsahuje také velmi cenné metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. své žáky).

Předpoklady: učitel SŠ, 2. stupně ZŠ, vedoucí kroužků, vychovatel

Garant programu: Mgr. Radim Kuba

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 700 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Radka Dvořáková

Email:

Telefon: 221 951 866


První pomoc pro pedagogy - aneb jak ji poskytovat a učit

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů. V tomto programu se učitelé naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. své žáky). Díky metodické složce se řadí mezi velice unikátní na trhu s první pomocí.

Předpoklady: učitel SŠ, 2. stupně ZŠ, vedoucí kroužků, vychovatel

Garant programu: Mgr. Radim Kuba

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 700 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Radka Dvořáková

Email:

Telefon: 221 951 866


Škola učitelů informatiky

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout magisterským studentům a učitelům z praxe vhled do problematiky vzdělávacího systému v ČR, seznámit je s problematikou jednotlivých druhů a stupňů škol, s jejich pedagogickým řízením. Cílem bloku přednášek pro magisterské studenty oboru historie či učitelů z praxe v tomto oboru je seznámení se s historií i současností českých zemí v evropském kontextu.

Předpoklady: nejsou stanoveny

Garant programu: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Místo konání: Lipnice nad Sázavou

Délka programu v hodinách: 999

Cena: 3 300 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Lenka Forstová

Email:

Telefon: 951 554 209


Zdravotník zotavovacích akcí

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Obsah programu je zaměřen na základy stavby lidského těla, poskytování základní přednemocniční první pomoci, právům a povinnostem zdravotníků. Praktická část programu sestává z nácviku základů poskytování první pomoci tonoucím (praktický nácvik v bazénu).

Předpoklady: věk minimálně 18 let, dobrý zdravotní stav, ukončené střední vzdělání s maturitou

Garant programu: Mgr. Radim Kuba

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 50

Cena: 2 900 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Radka Dvořáková

Email:

Telefon: 221 951 866

Poslední změna: 21. leden 2018 23:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám