Lékařské vědy


Aktuální trendy v ochraně přírody

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je umožnit pracovníkům ochrany přírody, popřípadě absolventům relevantních oborů, systematické vzdělávání s důrazem na aktuální poznatky. Zároveň umožnit diskusi s odborníky na daná témata. Návrh si nedělá ambice plně problematiku zastřešit, ale vyvolat zájem, a zjistit jeho míru včetně specifických požadavků dalších potenciálních klientů.

Předpoklady: odborní pracovníci ochrany přírody a další zájemci zajímající se o ochranu přírody

Garant programu: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 64

Cena: 1 500 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Akutní infarkt myokardu

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: V programu se účastník dozví, co je akutní infarkt myokardu (AIM), čím je způsoben, co jsou jeho příčiny. Dále se účastníci seznámí s tím, co jsou to kardinální troponiny, které patří mezi nejdůležitější laboratorní ukazatele AIM.

Předpoklady: registrace v portálu CEVA

Garant programu: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Místo konání: E-learningový kurz: www.ceva-edu.cz

Délka programu v hodinách: 6

Cena: 200 Kč

Kontakt: Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy, Jitka Horáková

Email:

Telefon: 377 593 478


Kardiopulmonální resuscitace

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Zvládněte první pomoc.

Předpoklady: pro odbornou i laickou veřejnost

Garant programu: MUDr. Václav Vávra

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 4 - 6

Cena: 2 000 Kč

Kontakt: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Eva Svobodová

Email:

Telefon: 224 964 571


Klinická neuropsychologie dospělých

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je koncipován jako teoreticko-praktický. Cílem programu je seznámit účastníka s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Program se skládá ze třech základních vzdělávacích bloků:

  1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology.

  2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace.

  3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění.

Předpoklady: určeno pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví; podmínkou získání osvědčení je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii

Garant programu: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 168

Cena: 19 950 Kč

Kontakt: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Eva Svobodová

Email:

Telefon: 224 964 571


Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program kurzu – podle § 26a odst. 3 písm. f) zákona na ochranu zvířat a podle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 22/2013 Sb. o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.

Předpoklady: určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru; účastník doloží školicímu pracovišti odpovídající vzdělání

Garant programu: Mgr. Viktor Sýkora

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 35+1,5 test

Cena: 4 500 Kč

Kontakt: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Eva Svobodová

Email:

Telefon: 224 964 571


První pomoc

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: První pomoc. Léčba bolesti. Kardiopulmonální resuscitace.

Předpoklady: pro odbornou i laickou veřejnost

Garant programu: MUDr. Václav Vávra

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 4-6

Cena: 2 000 Kč

Kontakt: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Eva Svobodová

Email:

Telefon: 224 964 571


VETRAM

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Ventilační trénink na animálním modelu. Workshop umělé plicní ventilace se speciálním zaměřením na model a management ARDS.

Předpoklady: pro lékaře intenzivisty a anesteziology se zájmem o problematiku umělé plicní ventilace u ARDS, kteří se chtějí seznámit s možnostmi nejnovějších trendů

Garant programu: MUDr. Michal Otáhal

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 8

Cena: 4 500 Kč

Kontakt: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Eva Svobodová

Email:

Telefon: 224 964 571Poslední změna: 21. leden 2018 23:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám