Katalog celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání mají na Univerzitě Karlově dlouholetou tradici a jejich potenciál neustále roste. Tyto programy jsou poskytovány zájemcům o celoživotní vzdělávání ve velmi různorodé skladbě z hlediska jejich potřeb a zájmů.


Katalog CŽV pro aplikační sféru vznikl z potřeby profilovat velmi kvalitní širokospektrální nabídku programů celoživotního vzdělávání, které fakulty a součásti univerzity poskytují a aplikační sféra tuto ucelenou nabídku postrádá. Cílem katalogu je vytvořit souhrnnou nabídku pro specificky zaměřenou cílovou skupinu, jejíž nároky vycházejí z konkrétních potřeb. Katalog, rozčleněný do tří oblastí (humanitní vědy, přírodní vědy, lékařské vědy), přehledně prezentuje programy celoživotního vzdělávání, které fakulty a součásti UK nabízejí. Tento přehled je vytvořen pro akademický rok 2016/2017.


Věříme, že z si nabídky programů celoživotního vzdělávání určených pro aplikační sféru vyberete.


Humanitní vědy

Přírodní vědy

Lékařské vědyKontakt

PaeDr. Alena Slámová

vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

Telefon: 224 491 285


Tereza Koubíková, DiS.

projektová kooridnátorka Centra pro přenos poznatků a technologií

Telefon: 224 491 371


Poslední změna: 21. leden 2018 23:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám