Jazykové kurzy EILC


Jazykové kurzy EILC

Student, který byl nominován v rámci programu Erasmus má možnost získat i základy jazyka dané země, ve které bude působit.

Jedná se o předsemestrální intenzivní jazykové kurzy - EILC (Erasmus Intensive Language Course) - tzv. méně používaných jazyků.

1. Belgie (vlámština), 2. Bulharsko (bulharština), 3. Dánsko (dánština), 4. Estonsko (estonština), 5. Finsko (finština), 6. Island (islandština), 7. Itálie (italština), 8. Kypr (řečtina), 9. Litva (litevština), 10. Lotyšsko (lotyština), 11. Maďarsko (maďarština), 12. Malta (maltština), 13. Nizozemí (holandština), 14. Norsko (norština), 15. Polsko (polština), 16. Portugalsko (portugalština), 17. Rumunsko (rumunština), 18. Řecko (řečtina), 19. Slovensko (slovenština), 20. Slovinsko (slovinština), 21. Švédsko (švédština), 22. Turecko (turečtina)


Na EILC se může přihlásit student, který byl nominován v rámci programu Erasmus.

(!) Studijní obor studenta na UK však nesmí být jazyk země, která organizuje EILC (!)


Kurzy EILC se konají dvakrát za akademický rok, vždy před začátkem semestru. Pořadateli těchto kurzů jsou zahraniční vzdělávací instituce. Seznam pořádaných kurzů je k dispozici na http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html a bude pravidelně aktualizován. Student se může přihlásit na maximálně dva kurzy.Jak postupovat

Rozhodnete-li se pro účast na některém z kurzů EILC, zašlete vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu Evropské kanceláře .

Odtud bude přeposlána organizátorům kurzu v zahraničí a v kopii doručena vám a vašemu fakultnímu koordinátorovi.

(Pozor!) Přihlášky, které pořadatel obdrží jinak, než e-mailem z Evropské kanceláře nebudou zařazeny do výběru.


EILC před začátkem zimního semestru 2008/2009

Termín pro zaslání a zpracování přihlášek na zimní semestr (letní EILC kurzy) byl 16.5.2008.

Celkem se přihlásilo 62 studentů.


Podle pravidel programu Erasmus je organizátor kurzu povinen oznámit přijetí/nepřijetí na kurz nejpozději do 20.6.2008.

Pro finanční příspěvek (přiznání stipendia) na kurz EILC musíte informovat fakultního koordinátora o přijetí na EILC kurz nejpozději do 25.06.2008.


EILC před začátkem letního semestru 2008/2009

Termín pro zaslání přihlášek na letní semestr (EILC kurzy v zimě 2008) byl 17.10.2008.

Celkem se přihlásilo 15 studentů.


Podle pravidel programu Erasmus je organizátor kurzu povinen oznámit přijetí/nepřijetí na kurz nejpozději do 20.11.2008.

Pro finanční příspěvek (přiznání stipendia) na kurz EILC musíte informovat fakultního koordinátora o přijetí na EILC kurz nejpozději do 25.11.2008.


Oznámení o přijetí/nepřijetí bývá zasláno pořádající institucí e-mailem. Jakmile toto potvrzení obdržíte, přepošlete jej co nejdříve (nejpozději do uvedených termínů) vašemu fakultnímu koordinátorovi. Většina pořádajících institucí žádá před začátkem kurzu potvrzení učasti přijatých studentů. V případě jakýkoliv změn nás proto neprodleně kontaktujte.


Finanční podpora

Finanční podpora na EILC odpovída finanční podpoře na pobyt v rámci programu Erasmus. Financování pobytu EILC se nesmí překrývat s dalšími aktivitami programu Erasmus. EILC však nemusí přímo navazovat na další pobyt v zahraničí.


Pokud délka EILC neodpovídá celému měsíci pobytu, je stipendium přiděleno podle počtu dnů:

- 1 až 7 dnů:      nulová finanční podpora,

- 8 až 20 dnů:    1/2 finanční podpory na měsíc,

- 21 až 30 dnů:   celá finanční podpora na měsíc.


Evidence a kontrola splněných povinností po návratu

Podmínky splnění studijních povinností po návratu odpovídají závazkům vyplývajících z programu Erasmus.

V případě předčasného ukončení studijního pobytu je student povinen vrátit Univerzitě Karlově v Praze alikvotní část přidělených prostředků.Poslední změna: 22. leden 2018 00:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám