Fakulta humanitních studií

Adresa: U Kříže 8, Praha 5

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Eliška Pincová, mobil: 606 764 592 (místnost J5019)

Recepce: 251 080 111 (volejte pro asistenci v objektu)


Základní charakteristika objektu

Hlavní budova Fakulty humanitních studií UK umístěna na dobře přístupné pražské periferii. Jedná se o prakticky bezbariérovou novostavbu z roku 1999. Jednotlivá podlaží jsou zcela bez schodů. Výtahy umožňují přístup do všech prostor. V budově sídlí FHS, FSV a FF UK. V případě FHS jsou zde provozovány jak výukové, tak administrativní a další aktivity fakulty. Dále se zde nachází bezbariérově přístupná knihovna se studovnou a bezbariérově přístupná menza s bufetem. V objektu je zdarma k dispozici šatna pro odložení svršků a případně menších zavazadel. Součástí budovy je rovněž univerzitní hotel. Objekt samotný je řešen kvalitně, pokulhává však dostupnost bezbariérovou MHD – naproti tomu přístupnost osobním vozem je řešena velkoryse.


Dostupnost a doprava:

Parkování auto

Po registraci u pracovníků Správy budov je pro handicapované osoby možné parkovat uvnitř budovy v podzemním parkingu (na požádání v recepci bude přidělena parkovací karta). Vjezd je ze slepé části ulice U kříže vedoucí k zadní straně budovy. Zde je možno zazvonit na recepci. Do budovy se vstupuje výtahy přímo z parkingu. Je také možné využít venkovní parkoviště v úrovni silnice, kde má budova rezervovaná parkovací místa. Také je nutno požádat o parkovací kartu.

MHD

Hluboce založená stanice metra Jinonice doposud nedisponuje výtahovým vestibulem a nelze ji proto využít. Bezbariérové spojení je k dispozici autobusy 137 a 143, zastávka Jinonice. Od nástupišť je nutno překonat menší převýšení (cca 7 m) po cca 150 m dlouhém chodníku. V jednom ze směrů je možné využít podchod za cenu ztraceného spádu. Chodník vede zleva kolem novostavby bytového domu přímo u metra a poté vpravo – viz mapka. Pro fyzickou náročnost je přístup vhodný pro elektrický vozík nebo mechanický s doprovodem. Více na www.dpp.cz.

Mapka

Vstup do objektu (hlavní nebo vedlejší)

Hlavní vstup z malého náměstíčka je bezbariérový s automatickými dveřmi. Vstupuje se přímo k recepci, kde je snadno možné vyžádat si potřebné informace např. k orientaci po budově apod. V případě parkování v podzemní garáži se vstupuje jedním z výtahů přímo do prostor přízemí, popř. ostatních podlaží.


Interiér objektu

Bezbariérové toalety

Přízemí: U WC naproti menzy za krátkou šikmou rampou. Nezamyká se.

Budova A (bližší k hlavnímu vstupu)

3. podlaží: Samostatné bezbariérové WC u výtahů. Nezamyká se.

5. podlaží: Samostatné bezbariérové WC u výtahů. Nezamyká se.

Budova B (vzdálenější od hlavního vstupu)

2. podlaží: Samostatné bezbariérové WC u výtahů vlevo za rohem. Nezamyká se.

Hlavní přednáškové sály, učebny

Objekt lze považovat za prakticky bezbariérový, ve velkých přednáškových místnostech v přízemí nicméně nejsou vyhrazena speciální místa pro vozíčkáře.

Knihovna

Hlavní výpůjční pult se nachází v prostorách u hlavního vchodu. Zde instalované dveře jsou pro vozíčkáře nepraktické a z části úzké, ne však nepřekonatelné. Suterénní část volného výběru a studovny je přístupná služebním vchodem po domluvě s personálem knihovny.

Studovna

Jinonická Knihovna T. G. M. disponuje také studovnou umístěnou v přízemí protějšího domu od hlavního vchodu. Prostory samotné jsou kompletně bezbariérové a vhodné k práci, nicméně vstup je částečně ztížen těžkými dveřmi z ulice. Pokud tyto pro vás představují překážku, volejte přímo od dveří na tel. studovny. Jsou zde také k dispozici bezbariérově přístupné skříňky na osobní věci, uzamykatelné na klíček vypůjčitelný na průkaz ISIC.

Bezbariérovost po patrech/větších celcích

Všechna podlaží jsou kompletně přístupná výtahem. V rámci jednotlivých pater se nevyskytují žádné relevantní překážky.

Doprava mezi patry

Pro dopravu do všech pater budovy A použijte výtahy v blízkosti vrátnice a hl. vstupu, alternativně také méně vytížený výtah v chodbičce na opačné straně vrátnice. Pro budovu B pak volte výtahy u menzy.

Orientační systém

Budova nedisponuje kvalitním přehledovým plánem a může být pro orientaci složitější. V Braillově písmu jsou vyvedeny pouze tlačítka výtahů budovy B a samostatný výtah budovy A. Novější výtahy v budově A nedisponují tlačítky v Braillově písmu, ale hlásí číslo patra.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám