Katolická teologická fakulta

Adresa: Thákurova 3, Praha 6

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: Tomáš Mohelník, Th.D.,

Vrátnice: 220 181 211 (volejte pro asistenci v objektu)


Základní charakteristika objektu

Budova fakulty je umístěna v širším centru města v Praze - Dejvicích. Jedná se o historickou budovu z 20. let 20 stol. s nízkou mírou bariérovosti pro handicapované osoby. Jednotlivá podlaží jsou sice často v různých úrovních oddělených schody, v prostorách fakulty je však toto s jedinou výjimkou kompenzováno šikmými rampami. Výtahy a mobilní plošiny umožňují přístup do drtivé většiny prostor určených studentům, konstrukce některých starších výtahů může představovat překážku pro osoby na elektrickém vozíku. Budova slouží především Arcibiskupskému semináři, fakulta kompletně sídlí v části přízemí a celém 1. patře. V budově jsou provozovány jak výukové, tak administrativní a další aktivity fakulty. Dále se zde nachází částečně bezbariérově přístupná knihovna se studovnou (menší starý výtah, rekonstrukce v přípravě (2015), přístupná kaple, samoobslužný studentský klub a ubytovací kapacity Arcibiskupského semináře.


Dostupnost a doprava

Parkování auto

Po ohlášení je možné parkovat přímo ve dvoře budovy. Vjezd orientován do ulice Kolejní. Vjezd je snímán kamerou, vozidlu s nahlášenou SPZ budou vrata otevřena. Dvůr následně strmě klesá, parkování je ideálně na jeho dolním konci. Vstup se nachází v levém rohu dvora, prostorný výtah se nachází přímo v zádveří.

MHD

Nejbližší stanicí metra je bezbariérová stanice metra A Dejvická (výtah), dále je možno využít i tramvaje do stejnojmenné stanice, popř. do bližší stanice Thákurova. Vstup je také možný vraty z ulice Kolejní. Vzhledem k delší docházkové vzdálenosti (700 respektive 300 m) a strmosti dvora, na kterém se navíc vyskytují nebezpečné mříže pro odvodnění nelze tuto variantu doporučit bez zdatného doprovodu. Více na www.dpp.cz.

Mapka

Vstup do objektu

(hlavní nebo vedlejší)


Do budovy se vstupuje vjezdem z ulice Kolejní (zadní strana budovy). Pokračuje se strmým dvorem na jeho vzdálenější stranu, kde se v levém zadním rohu nachází dveře s krátkou rampou vedoucí do zádveří s výtahem.


Interiér objektu

Bezbariérové toalety

1. patro: Bezbariérové WC je oficiálně součástí dámských WC (od výtahu doleva a za roh).

Hlavní přednáškové sály, učebny

Bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu je v obecné rovině zajištěn. Prakticky všechny výukové kapacity se nacházejí v 1. patře.

Knihovna

Je umístěna ve 3. patře v zadní části objektu. Při výstupu z hlavního výtahu se dejte 1. patrem vlevo až na konec chodby k dostatečně prostornému výtahu u schodiště. Starší výtah umožňuje z prostorových důvodů dopravu jen mechanických vozíků. Samotné prostory knihovny jsou zcela bezbariérové.

Bezbariérovost po patrech/větších celcích

Všechna podlaží je kompletně přístupná výtahem.


Suterén: úroveň dvora umožňuje vstup do budovy (výtah) a dále průchod na bezbariérový odpočinkový dvůr.

Přízemí: přístupné je jen foyer a přilehlý studentský klub, na vrátnici, jejíž pult se nachází až pod schody je možno zaklepat.

První patro: kompletně zpřístupněné s výjimkou několika kanceláří pedagogů na konci levého křídla (schodiště). Je možné sjednat si individuální schůzku, pro mechanický vozík je možno schody objet výtahem do 2. patra a z něj u zadního schodiště v levém křídle zpět do 1. ke kancelářím.

Ostatní: i ostatní patra budovy jsou přístupná, mimo knihovny ovšem neslouží fakultě.

Doprava mezi patry

Pro dopravu do všech pater použijte výtah v blízkosti vrátnice a hl. vstupu.

Specifika

Velké posluchárny jsou vybaveny audiovizuální technikou, umožňující na vyžádání např. zvukový záznam přednášek pro studenty se speciálními potřebami.

Orientační systém

V prostorách fakulty jsou výtahy a dveře označeny v Braillově písmu.


Poslední změna: 3. červenec 2018 16:33 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám