Fakulta tělesné výchovy a sportu

Adresa: José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D., , tel. 220 172 142, číslo dveří: E321

Vrátnice: 220 171 111 nebo 220 172 000 (volejte pro asistenci v objektu)


Základní charakteristika objektu

Hlavní budova Fakulty tělesné výchovy a sportu UK je umístěna na severozápadním okraji Prahy. Jedná se o poměrně moderní budovu s nízkou mírou bariérovosti pro osoby se zdravotním postižením. Jednotlivá podlaží jsou zcela bez schodů, výjimečně se liší výšková úroveň některých křídel. Výtahy a mobilní plošiny umožňují přístup do drtivé většiny prostor. Budova slouží výhradně FTVS UK, jsou zde provozovány jak výukové, tak administrativní a další aktivity fakulty. Součástí objektu jsou také ubytovací kapacity pro studenty, řešené z části jako bezbariérové. Dále se zde nachází bezbariérově přístupná knihovna se studovnou, menza, studentská kavárna a s dopomocí přístupná sportovní hala.


Dostupnost a doprava

Parkování auto

Po ohlášení je možné parkovat uvnitř budovy na bočním dvoře. (Ohlášením se na FTVS rozumí ohlášení příjezdu na konkrétním pracovišti FTVS, které následně příjezd osoby ohlásí vrátnici.) Vjezd je z ulice José Martího, branou po levé straně budovy. Vrátný má k dispozici kameru a vpustí ohlášené vozidlo dovnitř. Vchod vede k výtahu v bloku E.


Alternativně lze parkovat na parkovišti přímo před budovou a využít přední bezbariérový vchod. Před budovou nicméně nejsou vyhrazená parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením.

MHD

Nebližší stanice metra je bezbariérová stanice metra A Nádraží Veleslavín. Odtud (stejně jako z centra města) je k dispozici tram č. 20 a 26 do zastávky Vozovna Vokovice. Výstup je na ostrůvky se sníženým nájezdem, přístup k budově ulicemi Do vozovny a José Martího, bohužel spíše po vozovce, chodníky nemají snížené nájezdy. Obdobná situace platí pro příchod od zastávky Nad Džbánem, výhodou je ovšem absence dlažby na vozovce. Více na www.dpp.cz.

Mapka

Vstup do objektu

Hlavní vstup z ulice José Martího není bezbariérový (schodiště, těžké dveře). Bezbariérový vstup je k dispozici bočním vchodem 30 m nalevo od hlavního vchodu. Vchod je monitorován kamerou z vrátnice, zároveň je možno využít interkom. Z průchodu je po levé straně hlavní budova H a po pravé straně budova E. Tyto objekty mají odlišnou úroveň podlaží a disponují proto každá vlastním výtahem.


Interiér objektu

Bezbariérové toalety

Jsou umístěny v bloku H v přízemí u P6 a u výtahu před průchodem do bloku E, dále v 1.–3. patře. Dále pak jsou volně přístupné toalety v bloku B v 1. a 2. patře (toalety pro ženy). Euroklíč je pro případ potřeby k dispozici i na vrátnici.

Hlavní přednáškové sály, učebny

Bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu je plošně zajištěn.

Knihovna

Nachází se v suterénu, přístup je umožněn levým výtahem z foyer. Prostory knihovny jsou kompletně bezbariérové.

Studijní odd.

Přístupné v přízemí.

Bezbariérovost po patrech/větších celcích

Všechna podlaží jsou kompletně přístupná výtahem. V rámci jednotlivých pater se nevyskytují žádná schodiště. Jedinou zásadní překážku představuje odlišná úroveň budovy H a budovy E. Tu lze překonat buď elektrickou plošinou spojující obě první patra, nebo využitím výtahů se sjetím do úrovně dvora.

Doprava mezi patry

Pro dopravu do všech pater použijte výtahy v blízkosti bezbariérového vstupu do budovy.

Orientační systém

Mimo výtahy nejsou k dispozici orientační prvky pro nevidomé.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám