Právnická fakulta

Adresa: Nám. Curieových 7, Praha 1

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: JUDr. Lucie Široká, 221 005 405,

Vrátnice: 774 008 029 (volejte pro asistenci v objektu)


Základní charakteristika objektu

Hlavní budova Právnické fakulty UK umístěná v historickém centru Prahy. Jedná se o historickou budovu s minimální mírou bariérovosti pro osoby se zdravotním postižením. Jednotlivá podlaží jsou bez schodů. Budova slouží výhradně Právnické fakultě UK, jsou zde provozovány jak výukové, tak administrativní i další aktivity fakulty. Dále se zde nachází bezbariérově přístupná menza a knihovna se studovnou.


Dostupnost a doprava

Parkování auto

Po předchozím ohlášení je možno parkovat uvnitř objektu, odkud vede výtah do všech podlaží budovy. Vjezd je vraty z ulice 17. listopadu.

MHD

Bezbariérové spojení je k dispozici přímo k budově tram č. 17 a bus č. 207. Pro směr ke Staroměstské komfortní nástupiště před hlavním vchodem, v opačném směru je výstup a nástup přímo z vozovky. Více na www.dpp.cz.

Mapka

Vstup do objektu

Hlavní vstup disponuje akustickým majáčkem pro osoby se zrakovým postižením. Fyzická přístupnost je však omezena schodišti před budovou (7–12 schodů).  Bezbariérový vstup/vjezd je k dispozici vraty z boku budovy v ulici 17. listopadu. Zde je možno zazvonit na vrátného, případně ho kontaktovat na výše uvedeném tel. čísle.


Interiér objektu

Bezbariérové toalety

Přízemí: Bezbariérové WC je součástí pánských toalet. Klíč k dispozici na vrátnici u hlavního vstupu.

4. patro: Bezbariérové WC u schodiště naproti místnosti č. 410. Nezamyká se.

Hlavní přednáškové sály, učebny

Bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu je kompletně zajištěn. Do sálu č. 120 je přístup umožněn delší pojízdnou plošinou, nutno telefonicky přivolat obsluhu z vrátnice. Sál č. 300 je přístupný šikmou plošinou od místnosti č. 303.

Studijní oddělení

Přístupné, nachází se v přízemí budovy.

Knihovna

Nachází se v přízemí v zadní části budovy. Hlavní vstup s turniketem je z pravého křídla, bezbariérový přístup se nachází na konci levého křídla vpravo, je označen symbolem vozíčkáře, personál knihovny dveře otevře po přivolání interkomem. Všechny prostory knihovny jsou přístupné, ochoz i suterénní studovna jsou přístupné výtahem v prostorách knihovny.

Menza

Umístěna v prvním suterénu, přístup výtahem v levém křídle a dále chodbou přímo k menze. Ze dvora je možné projet přímo výtahem.

Bezbariérovost po patrech/větších celcích

Všechna nadzemní (0–4) i podzemní (–1,–2) podlaží jsou kompletně přístupná. V rámci jednotlivých pater se nevyskytují žádná schodiště. Drobné výškové rozdíly u hl. vstupu v přízemí a ve 4. podlaží jsou řešeny mírnými rampami.

Doprava mezi patry

Pro dopravu do všech pater doporučujeme použít výtah v zadní části budovy (levé křídlo při pohledu od hlavního vstupu). Výtah hlásí patra. Výtah ústí také do dvora v 1. suterénu, kam je bezbariérový přístup vjezdem z ulice 17. listopadu.

Specifika

Mimo 4. patra (nová půdní vestavba) do všech prostor jsou historické dvojkřídlové dveře s prahem, šířka hl. křídla < 70 cm.

Orientační systém

V celé budově jsou místnosti označeny v Braillově písmu, štítky jsou umístěny vždy u kliky.


Fotogalerie


Poslední změna: 3. červenec 2018 16:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám