Strategická partnerství UK


Strategická partnerství UK

Internacionalizace mezinárodní spolupráce se nezužuje jen na mobilitu. Vytyčuje si další priority, jakými jsou zkvalitňování studijních programů, strategická spolupráce nebo partnerství.


Pro strategická partnerství si Univerzita Karlova vybrala několik univerzit, se kterými již probíhá spolupráce a zahraniční univerzita zaujímá přední příčku jak v národních tak ve světových rankinzích, případně Univerzita Karlova o navázání spolupráce usiluje (University of Oxford) nebo ji zamýšlí aktivovat (Karolinska Universite a Peking University).


S těmito vybranými partnery Univerzita Karlova hodlá usilovat zejména o zvyšování konkurenceschopnosti univerzity, a to zejména ve vytváření joint, double a multiple-degree studijních programů, dvojího vedení dizertačních prací, vzájemného uznávání kreditů, posilování mezinárodního rozměru studijních programů uskutečňovaných za přítomnosti hostujících profesorů a zahraničních studentů, vytváření společných akcí typu letních škol, odborných workshopů a společných vědecko-výzkumných projektů.


Přehled strategických partnerství UK


Návrhy na strategická partnerství UK a jejich fakult

Strategie mezinárodní spolupráce se nezužuje jen na mobilitu. Vytyčuje si další priority, jako jsou zkvalitňování studijních programů, strategická spolupráce, partnerství.


UK si vytyčila strategické partnery, kteří by se měli podílet na  zvýšení kvality univerzity a to zejména v oblasti mezinárodních studijních programů jako jsou  joint, double a multiple-degree. Mezinárodní rozměr studijních programů uskutečňovaných na UK by se měl dále rozvíjet přítomností hostujících profesorů a zahraničních studentů.


Všechny fakulty UK byly osloveny se žádostí o sdělení jednak svých partnerských vztahů se zahraničními univerzitami, které považují za významné a zároveň byly požádány, aby se vyjádřily k těm, které považují ze svého hlediska za strategické partnery. V přiloženém přehledu uspořádaném podle kontinentů jsou uvedeny dva návrhy na strategická partnerství a to jednak návrh za UK a jednak návrh zájmu o „strategické partnerství“ u dané fakulty:


Návrh zahrnuje k výběru pro strategické partnerství 30 univerzit označených UK za možné strategické partnery a 62 univerzit označených fakultami.


Návrhy na strategická partnerství UK a jejich fakult


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám