Katolická teologická fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Přehled vědeckých týmů

Katolická teologie

Katolická teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult dnešní Univerzity Karlovy založené v letech 1347/1348 a je tak v současné době nejstarší existující fakultou katolické teologie na světě. Kromě studia katolické teologie dnes nabízí i obory teologii příbuzné a rozvíjející ji, jakými jsou aplikovaná etika, církevní dějiny, dějiny křesťanského umění a dějiny evropské kultury.

Odborníci i doktorandi vědního oboru katolická teologie mohou nabídnout poradenství a expertizy v široké škále teologii příbuzných oborů. Zabývají se církevním právem, liturgikou, analýzou textů psaných ve starých jazycích, extremismem, náboženskou interpretací, problematikou sekt a nových náboženských směrů, migrace, mezináboženského a interkulturního dialogu či hodnocením např. ekonomiky, lékařství, práva a medií z etického pohledu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Ústav dějin křesťanského umění

Ústav dějin křesťanského umění propojuje výuku s vědeckým bádáním, a to jak v oblasti dějin výtvarného umění, tak církevních i obecných dějin. Důraz je kladen na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory jako je historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie a liturgie.

Pracovníci ÚDKU mohou nabídnout vysoce kvalifikované vedení seminářů se zaměřením na malířství a dějiny umění, komentované prohlídky pražských památek a galerií v jazyce českém i anglickém či italském, odborné poradenství v oblasti heraldiky, šlechtických rodů a církevních řádů či posouzení pravosti uměleckých děl.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).
Poslední změna: 21. leden 2018 23:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám