Husitská teologická fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Přehled vědeckých týmů


Akademické poradenské centrum


Poradenské centrum poskytuje duchovní, studijní, kariérové a psychologické poradenství pro studenty UK. Centrum dále poskytuje odborné poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, podporu při volbě studijního programu pro uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje speciální intervence pro studenty s postižením (sluchu, zraku a řeči), intervence pro studenty se specifickými poruchami učení. Centrum dále poskytuje intervence zahraničním studentům či studentům z minoritních skupin obyvatel se specifickými jazykovými potřebami, krizovou podporu studentům v těžké životní situaci, duchovní podporu klientům a jejich rodinám v těžké životní situaci, informace a poradenství o náboženství a sektách. Akademické poradenské centrum plní také funkci expertního pracoviště pro ostatní fakulty Univerzity Karlovy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Duchovní dějiny Prahy


Díky svému multidisciplinárnímu zaměření nabízí Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy přednášky zaměřené na historii a svéráz hlavního města České republiky především v ohledu duchovním. Semináře určené pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu, jakými jsou především průvodci, seznámí posluchače s dějinami katolické církve v Praze, s působením Mistra Jana Husa a jeho následovníků, s obdobím vrcholného rozkvětu pražských měst a v neposlední řadě s náboženstvím a kulturním odkazem pražské židovské komunity.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Katedra religionistiky


Záměrem bádání v oblasti religionistiky na HTF UK je tematizovat jednotlivá náboženství současnosti i minulosti a zároveň reflektovat problematiku vědeckého studia náboženství. Vědomí kulturní podmíněnosti a konstruktivní povahy religionistického poznání se odráží v rozsahu, který věnujeme disciplíně samotné, jejím dějinám, ohledání jejích východisek a předpokladů a metodám religionistického výzkumu. V oblasti dějin náboženství klademe důraz především na studium náboženství starověkého Předního východu a studium velkých monoteistických systémů: judaismu, křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé problematiky a vzájemných vztahů. Dalším specifikem je důraz na současné podoby duchovního života.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám