Aktuality

CPPT nabízí podporu při přípravě projektů do programu TA ČR ÉTA

Vzhledem k blížícímu se vyhlášení první veřejné soutěže v programu připojujeme základní informace ze semináře TAČR (ze dne 18.7.) a nabízíme podporu Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) při přípravě žádostí o podporu. I když je program směřován primárně na podporu humanitních a společenskovědních oborů, v rámci interdisciplinarity je i prostor pro spolupráci humanitních a přírodovědných, lékařských či technicky zaměřených fakult.Základní informace o programu ÉTA

 • cílem programu ÉTA je posílení společenské a humanitní dimenze ve VaVaI při řešení výzev a příležitostí 21. století

 • projekty musí být samozřejmě aplikovatelné v praxi a naplňovat jedno ze zaměření – interdisciplinaritu nebo propojení technického a netechnického obsahu nebo vytěžení potenciálu základního výzkumu k aplikacím

 • v projektu musí figurovat aplikační garant (budoucí uživatel výsledků)

 • první veřejná soutěž bude vyhlášena 15. srpna 2017

 • pravděpodobný termín pro podání projektů: konec září 2017

 • soutěž se bude každoročně opakovat až do r. 2022

 • podpora na projekt: cca 4,6 mil. Kč

 • míra podpory: 90%

 • délka trvání projektu: 12-48 měsíců

 • odkaz na video ze semináře naleznete zde a na prezentaci zde

 • po vyhlášení soutěže by se měly uskutečnit další semináře už ke konkrétním zadávacím podmínkám soutěžeCPPT nabízí při přípravě projektů do programu ÉTA:

1. konzultace k aplikační části žádosti

2. pomoc při hledání aplikačního garanta a nastavení podmínek smluvní spolupráce s aplikačním garantem

3. pomoc při hledání partnera v rámci Univerzity Karlovy (v projektech naplňujících interdisciplinaritu)

4. právní podporu při přípravě smluvní dokumentace s partnery z aplikační sféry (např. Letter of Intent, Non-disclosure agreement, memorandum, smlouva o spolupráci)

5. konzultace k ošetření výstupů projektu, k ochraně duševního vlastnictví a k následné komercializaci


Kontaktní osoba pro podporu ze strany CPPT:

Ivana Sýkorová ( , tel. 224 491 209)


Poslední změna: 30. květen 2017 15:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám