Management vědy a inovací

Domů

Volitelný předmět Management vědy a inovací (MVI)


For English click here


Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy připravilo jednosemestrální volitelný předmět "Management vědy a inovací". Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK a opakuje se každý rok v zimním i letním semestru. Předmět je přístupný také zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK.


Management vědy a inovací má za cíl poskytnout všem fakultám UK jednotnou výuku v managementu vědy, projektovém managementu a transferu technologií. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. Předmět sestává ze 14 modulů, které kombinují prezenční a distanční výuku (Moodle, webináře), využívá myšlenkové mapy, multimediální a motivační prvky. Formát předmětu je zvolen tak, aby účastníky maximálně zapojoval: budete vypracovávat vlastní projekt, setkáte se s předními experty z jednotlivých oborů a získáte základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, komunikačních dovedností i legislativního minima.

Témata výukových modulů

 1. Úvod. Tvorba týmů (prezenční)

 2. Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací (distanční)

 3. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)

 4. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

 5. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

 6. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)

 7. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

 8. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)

 9. Business model. Business plan. Spin-out (prezenční)

 10. Příprava vlastního Business plánu (distanční)

 11. Komunikační dovednosti (distanční)

 12. Team & time management (distanční)

 13. Projektový management (distanční)

 14. Trénink komunikačních dovednosti (prezenční)


Anotace MVI pro zimní semestr 2017/18

Rozvrh MVI pro zimní semestr 2017/18


Podívejte se také na propagační video na YouTube UK.

Za úspěšné zvládnutí daného tematického bloku (Projektová příprava, Transfer technologií, Manažerské dovednosti) je studentovi MVI udělen digitální odznak.

Přihlášení a zápis

Předmět je otevřen uchazečům z řad studentů (4. a vyšší ročníky Mgr. programů, navazující Mgr. a Ph.D.), jako program CŽV jej nabízíme také zaměstnancům UK.


Studenti se zapisují prostřednictvím SIS (pod CPPT), kapacita je omezená na 40 studentů, kód předmětu TVOL0001.

Zápis bude v SIS otevřen v termínu 18. 9. - 29. 9. 2017


Forma výuky


Forma výuky je hybridní, tj. mix prezenční a distanční výuky:


Prezenční: (v Zelené posluchárně RUK, Celetná 20, Praha 1)

 • 3. 10. 2017, 16:00 - 17:30 - úvod a tvorba týmů, účast nutná!

 • 28. 11. 2017, 16:30 – 18:00 – Business model. Business plan. Spin-out

 • 16. 1. 2018, 9:00 - 12:00. - praktický Trénink komunikačních dovedností


Distanční:

 • webináře (v Adobe Connect vždy v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v Moodle UK


Týmová

 • studentské týmy o 3-5 studentech vypracují na svůj smyšlený projekt grantovou žádost a byznys plánKontakt

Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií

Garant:

Organizace: a


Poslední změna: 21. leden 2018 23:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám