Co nabízíme

Domů

Právní a patentové poradenství

Nabízíme právní servis pro všechny, kdo něco vyzkoumali, a to zejména v oblasti ochrany duševního vlastnictví, při přípravě a vyjednávání licenčních smluv, dohod o smluvním výzkumu a v obdobných smluvních vztazích spojených s oblastí komercializace a transferu poznatků a technologií.


V případě potřeby se obraťte na:


Mgr. Matěje Machů, Ph.D.

Poradce pro právo duševního vlastnictví

Tel.: +420 224 491 119


Mgr. Miroslava Hošu

Právník

Tel.: +420 224 491 352


Oznámení objevu nebo vynálezu pro komerční využití (OOV)


Komplexní podporu komercializačních projektů

Zaměstnancům Univerzity Karlovy nabízíme služby v oblasti business consultingu. Pokud řešíte, jakou prodejní strategii zvolit, jaké využít distribuční kanály nebo jak nastavit strukturu vznikající organizace, obraťte se na naše expertní pracovníky nebo . Pracovníci CPPT řeší požadavky přímo, případně jsou schopni propojit vás s externími partnery.


Financování fáze proof of concept - projekt GAMA

Projekt GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu. Jde o projekt financovaný ze zdrojů TA ČR, jehož koordinaci na UK zajišťuje CPPT.


Zaměstnancům Univerzity Karlovy nabízíme poradenské a konzultační služby. Podrobnější informace naleznete na samostatné stránce projektu GAMA. Pokud máte zájem zapojit se do programu, obraťte se na manažerku projektu .


Pregraduální, postgraduální i celoživotní vzdělávání

Předmět management vědy a inovací se kromě vědy a inovací, které má v názvu, zaměřuje na projektový management a transfer znalostí i technologií. Tento jednosemestrální předmět probíhá v každém semestru a je určen studentům i zaměstnancům všech fakult UK. Jeho obsah navazuje na to nejlepší z podobných předmětů, které proběhly v předchozích letech. Na předmětu se podílejí odborníci z praxe, využívá širokou paletu nástrojů a praktických cvičení. Nabízíme jej v českém i anglickém jazyce. Pokud máte zájem o více informací, podívejte se na samostatnou stránku, případně kontaktujte garanta kurzu nebo koordinátorku .


Přípravu a řízení projektů

Některé projekty realizujeme, na jiných spolupracujeme (Pre-seed I a II, Kredo, GAMA – více o těchto projektech v sekci „Dokumenty“, projekt GAMA má vlastní záložku) a další projekty připravujeme. To se týká především projektů do OP VVV, OP PIK a OP PPR. Bližší informace vám podá .


Prostor pro konference, školení a semináře

V prostorách Univerzity Karlovy v Brandýse nad Labem poskytujeme zázemí pro celoživotní vzdělávání, přenos poznatků a technologií a popularizaci vědy a výzkumu. Podle vašich požadavků zajistíme kompletní technický servis, zvukový a obrazový záznam pro akce, které mohou proběhnout ve třech přednáškových sálech. Objekt umožňuje přespání 40 lidí, v areálu jsou široké možnosti pro volnočasové a teambuildingové aktivity. Kompletní informace najdete v přiloženém letáku (PDF, 356 kB)


Poslední změna: 21. leden 2018 23:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám