Činnosti a cíle

Činnosti

V naší činnosti se soustřeďujeme především na zdravotně postižené – začátečníky, pro které vytváříme technické a metodické postupy k osvojení základních pohybových dovedností. Vychováváme sportovní instruktory a odborné doprovody pro různé sporty podle druhu postižení. Sportovní aktivity s postiženými vyžadují vysokou odbornost instruktorů a individuální přístup ke každému jednotlivci. Vytvořením tohoto zařízení vzniklo také vzdělávací centrum vědecké a odborné činnosti studentů pregraduálního i postgraduálního studia tělesné výchovy a sportu zdravotně postižených.


Soustředíme se na tyto oblasti:

 • praktickou sportovní činnost na akcích, kurzech a jednotlivých lekcích

 • poradenskou činnost v oblasti metodické, výukové a technické (speciální pomůcky pro jednotlivé sporty a druhy postižení)

 • odbornou a vědeckou činnost v oblasti techniky a metodiky jednotlivých sportů a hlavně speciálních pomůcek (monolyže, plavidla, protézy)

 • činnost publikační a popularizační


Hlavním cílem činnosti centra bylo a je vytváření podmínek pro realizaci sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK a dalších zdravotně postižených – mládeže i dospělých.


Cíle

 1. Vytvářet podmínky pro zpřístupnění vybraných sportovních aktivit zdravotně postiženým uchazečům o studium na UK, studentům UK, také absolventům UK

 2. V rámci této činnosti usnadnit integraci  zdravotně postiženým studentům mezi ostatní posluchače UK

 3. Kontakty navázané při akcích centra  využít pro zapojení ostatních studentů do programu osobní asistence pro ZP studenty na UK

 4. Doplňovat, udržovat a opravovat speciální pomůcky pro potřeby jednotlivých sportovních aktivit ZP

 5. Zajistit maximální informovanost o centru sportovních aktivit  a jeho činnosti

 6. Zajistit odborné vedení jednotlivých sportovních aktivit ZP

 7. V rámci praktické činnosti provádět poradenskou činnost pro ZPPoslední změna: 22. leden 2018 00:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám