Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání


V rámci této aktivity budou podporovány projekty zaměřující se na podporu modernizace, přístupnosti a internacionalizace vysokého školství v partnerských zemích. Jde tedy o podporu spolupráce s partnerskými zeměmi sousedícími s EU a dále: Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko a Rusko. Právě účastníci z těchto zemí mohou v rámci aktivity budouvání kapacit čerpat finance na mobility jako jsou studijní pobyty, stáže, školení a výukové pobyty.


Akce podporuje tvorbu 2 typů projektů – Společné projekty a Strukturální projekty. U Společných projektů je předpokladem vypracování studijních plánů, modernizace veřejné správy, řízení a fungování vysokých škol a posilování vztahu vysokých škol s širší ekonomickou sférou. Strukturální projekty se pak více zaměřují a modernizaci politik, řízení a spránu systémů VŠ vzdělávání a posílení vztahů mezi vysokoškolskými systémy a širší ekonomickou sférou.


Složení konsorcia partnerů je definováno Průvodcem programu.


Do projektu musí být zapojen stejný počet institucí z programových a partnerských zemí. Programové země musí být minimálně tři a z každé programové země je nutné zapojení minimálně jedné vysokoškolské instituce. Z každé parnerské země je vyžadována účast dvou vysokoškolských institucí.


Projekt může být financován po dobu 2 nebo 3 let.


Finanční podpora grantů


Společné projekty mohou obdržet podporu maximálně 500 000 euro.


Strukturální projekty mohou obdržet podporu maximálně 1 000 000 euro.


Financování probíhá na bázi jednotkových nákladů, které jsou určeny na náklady na zaměstnance, cestovní a pobytové náklady, vybavení a subdodávky.


Podrobné informace k rozpočtu projektu, stejně jako kritéria, která se hodnotí v rámci hodnocení obsahové stránky projektu, naleznete v Průvodci programem.


Žádosti o grant se předkládají u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu (EACEA).
Poslední změna: 8. leden 2015 15:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám