Odbor zahraničních vztahů

Adresa:

Univerzita Karlova

Odbor zahraničních vztahů

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1


Telefon:

+420 224 491 302


E-mail:


Vedoucí:

PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D.

Sekretářka:

Alena Zbytovská

Oddělení:

Oddělení meziuniverzitní spolupráce

Oddělení pro evropské programy – Evropská kancelář

Organizační úsekOddělení meziuniverzitní spolupráce

Telefon:

+420 224 491 302Vedoucí:

PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D.

Pracovníci:

Lenka Dostálková

Mgr. Marie Micková

PhDr. Jana Pištorová

Ing. Zuzana Hocková

Alena Zbytovská

Ing. Kateřina Brzokoupilová

Mgr. Adriana Kari – ČernohorskáOddělení zajišťuje tuto agendu:


Meziuniverzitní dohody (kompletní agenda)


 • shromažďování námětů na spolupráci z fakult

 • příprava dohod

 • příprava pracovních plánů

 • dohled nad plněním dohod - vysílání a přijímání akademických pracovníků

 • vyhodnocování dohod

 • vypisování a obsazování studentských stipendijních nabídek

 • prodlužování dohod


Kulturní dohody (kompletní agenda)

 • vyřizování stipendií nabízených MŠMT ČR v rámci i nad rámec kulturních dohod


Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi, nadacemi a agenturami


 • zajišťování mobility studentů a učitelů

 • organizace a účast na mezinárodních aktivitách (konference, semináře, pracovní skupiny, publikace)


Ostatní činnosti


 • příprava a zajišťování oficiálních návštěv zahraničních partnerů, státních návštěv, kontakt s diplomatickými službami, doprovod hostů, vyhodnocování pobytu

 • shromažďování a šíření veškerých relevantních informací (prostřednictvím elektronické pošty, časopisu Forum, na pravidelných setkáních se zástupci fakult, osobně)

 • udržování styků se všemi interními složkami (univerzitami/fakultami, odděleními, ústavy, studentskými organizacemi apod.) a externími partnery


Oddělení pro evropské programy – Evropská kancelář


E-mail:

Institucionální koordinátor:


PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.

Telefon:+420 224 491 710


Pracovníci:

Bc.Pavel Knap (vyjíždějící studenti)

Telefon:+420 224 491 709

Skype: Erasmusuk


Mgr. Barbora Bednaříková, Dis.

(učitelská mobilita a praktické stáže)

Telefon:+420 224 491 676


Mgr. Jana Dvořáková

(přijíždějící studenti)

Telefon:+420 224 491 310


Šárka Hovorková

(přijíždějící studenti)

Telefon:+420 224 491 675

Otevírací hodiny:Pondělí

10.00-12.00, 14.00-16.00

Úterý

10.00-12.00

Středa

10.00-12.00, 14.00-16.00

Čtvrtek

10.00-12.00, 14.00-16.00

Pátek

po domluvě


Pokud chcete přijít mimo tuto dobu, rádi Vás přivítáme po předchozí domluvě.


Ekonomka programu:

Ing. Alena Nováková
Oddělení zajišťuje tuto agendu: • studentská mobilita v rámci programů EU

 • mobilita zaměstnanců v rámci programů EU

 • informační služby vzdělávacích programů EU

 • vyplácení stipendií a grantů

 • shromažďování a kontrola dat


Organizační úsek


Telefon:

+420 224 491 305


Pracovníci:

Ing. Kateřina Rysová


Oddělení zajišťuje tuto agendu:


 • úhradu členských příspěvků, vyplývajících ze členství UK v mezinárodních nevládních organizacích

 • cestovní příkazy spojené s účastí na konferencích a sympoziích

 • vyúčtování pracovních cest

 • podávání informací

Poslední změna: 20. září 2017 15:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám