Knihovny

Univerzita Karlova poskytuje knihovnické služby zejména prostřednictvím soustavy knihoven na jednotlivých fakultách a součástech, metodicky zastřešené manažerským pracovištěm Ústřední knihovny UK. Vedle klasické výpůjční služby nabízí také široké spektrum elektronických informačních zdrojů.Pro studenty a zaměstnance UK

Interní uživatelé (studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy) mohou využívat služeb jednotlivých knihoven s platným průkazem studenta nebo zaměstnance UK, který slouží mimo jiné také jako průkaz uživatele knihovny. Průkazy lze získat ve Výdejních centrech UK.

Pro externí uživatele

Externí uživatelé (studenti a zaměstnanci ostatních škol i široká veřejnost) se mohou stát registrovanými uživateli podle pravidel stanovených jednotlivými knihovnami. Externímu uživateli, který požaduje pouze konkrétní knihovní jednotku, doporučujeme využití MVS (meziknihovní výpůjční služby), o kterou je třeba požádat prostřednictvím odborné nebo veřejné knihovny, v níž je uživatel registrovaným čtenářem (např. obecní knihovna, městská knihovna apod.).

Centrální katalog UK

Pro vyhledávání ve fondech jednotlivých knihoven slouží Centrální katalog UK, který je souborným katalogem knihoven fakult a součástí Univerzity Karlovy.

Knihovní řád UK

Provoz knihoven na UK upravuje Knihovní řád UK a výpůjční řády knihoven na jednotlivých fakultách a součástech.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám