• Kalendář

Kalendář


Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy

Seminář je určen všem současným (i budoucím) studentům doktorských programů UK, kteří zamýšlejí absolvovat část svého studia v zahraničí nebo do zahraničí vyjet na výzkumný pobyt. Zazní i informace přínosné pro zájemce o postdoktorandské pobyty.


Je rozdělen do dvou bloků – dopoledního a odpoledního, v jejichž rámci vystoupí řada zajímavých hostů s množstvím podnětných příspěvků.

Předběžný program (změny vyhrazeny):

DOPOLEDNE: Erasmus+, Fond mobility UK, meziuniverzitní dohody, Akademická informační agentury (mezivládní stiipendia), AKTION (česko-rakouská spolupráce), CEEPUS

Prezentace doktorandky UK o pobytu v zahraničí

ODPOLEDNE: Fulbrightova stipendia, IC DAAD (pobyty v Německu), Campus France (Francie), Freemovers


Účastnit se můžete celého dne nebo jen jedné části semináře. Seminář je zdarma.


Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Začátek akce 14. března 2018 v 9:30
Konec akce 14. března 2018 v 17:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora miroslava.kazdova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=16371&lang=cz
Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1, 1. patro, č. dv. 141
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10077
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám