Přehled programů

Pracovníci univerzity se ve velké míře zapojují do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Z tohoto hlediska byly významné především projekty 7. rámcového programu EU pro vědu a nyní Horizontu 2020.


K 30. červnu 2017 se podařilo získat 42 projektů H2020. Mezi nimi jsou nejprestižnější zejména projekty Evropské výzkumné rady (ERC), které v současnosti představují nejkompetitivnější grantový systém na světě. V roce 2016 získala již druhý ERC grant prof. Jana Roithová (PřF) a v roce 2017 získal ERC Starting grant dr. Jiří Klimeš (MFF).


Univerzita a její součásti se také ve velké míře zapojují do programů MŠMT na podporu vědeckovýzkumné mezinárodní spolupráce a dále do programů Erasmus+.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám