DELTA

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve VaVaI navázánu spolupráci. Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem. Výzkumná organizace z ČR může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi dalšími účastníky projektu minimálně jeden podnik z České republiky. Cílem programu DELTA je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země, které jsou v České republice definovány Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Délka trvání programu DELTA je navržena na 6 let (2014 – 2019).


Aktuálně:4. veřejná soutěž programu DELTA


Vyhlášení 4. VS programu DELTA


Soutěžní lhůta: 1. 3. 2017 - 31. 5. 20173. veřejná soutěž programu DELTA


Vyhlášení 3. VS programu DELTA


Soutěžní lhůta: 28. 4. 2016 - 20. 7. 2016


Výsledky 3.VS programu DELTA2. veřejná soutěž programu DELTA


Vyhlášení 2. VS programu DELTA


Soutěžní lhůta: 14. 7. 2015 - 30. 9. 2015


Výsledky 2. veřejné soutěže programu DELTA


Projekty UK určené k podpoře


Projekty UK, které nebudou podpořeny1. veřejná soutěž programu DELTA


HARMONOGRAM 1. VS PROGRAMU DELTA

Soutěžní lhůta


Návrh projektu nutno zaslat prostřednictvím aplikace TA ČR IS Patriot přesně v termínu:


potvrzení podání elektronického návrhu nutno zaslat prostřednictvím aplikace IS Patriot TA ČR přesně v termínu:


doklady o prokázání způsobilosti

(čestné prohlášení a výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu)

od 10. 6. do 28. 8. 2014


do 28. 8. 2014, 16:30:00 hod.do 28. 8. 2014, 23:59:59 hod.za UK bylo již na TA ČR odesláno z RUK datovou schránkou poskytovatele v požadovaném termínu

(tj. do 28. 8. 2014)

Hodnotící lhůta

29. 8. 2014 - 31. 12. 2014

Termín zahájení řešení projektů

a nejzazší termín ukončení řešení projektů

nejdříve od 1. 1. 2015, nejdéle od 1. 6. 2015

až max. do 31. 5. 2018

Délka řešení projektů

min. 12 měsíců, max. 36 měsíců (1-3 roky)Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže programu DELTA


UK do této soutěže nepodávala žádný návrh projektu.


Celkem bylo do soutěže na TA ČR podáno 27 návrhů projektů jinými uchazeči, z nichž do hodnocení postoupilo 21 návrhů projektů

a podpořeny mají být celkem 4 projekty jiných uchazečů.


Program DELTA má podpořit spolupráci ve VaV prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou ČR a zahraničními technologickými / inovačními agenturami, s nimiž má TA ČR navázanou spolupráci. V současnosti z důvodu omezených finančních prostředků pro program DELTA v souvislosti se stávajícím rozpočtem Technologické agentury České republiky na účelovou podporu je tato VS programu DELTA vyhlašována pouze pro česko-vietnamskou spolupráci, a to ve výši 10 milionů Kč pro rok 2015. Veřejné soutěže programu DELTA pro podporu spolupráce s dalšími zeměmi budou vyhlášeny podle možností státního rozpočtu na výzkum a vývoj. VS programu DELTA budou vyhlašovány až 4x ročně.


Celá výzva k 1. VS programu DELTA je zveřejněna na internetových stránkách TA ČR.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám