BETA2


Na jaře roku 2011 byl vyhlášen program veřejných zakázek pro potřeby orgánů státní správy - program BETA.


TA ČR programu BETA zadává veřejné zakázky pro následující orgány státní správy:

Český báňský úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo životního prostředí

Státního úřad pro jadernou bezpečnost


Výzkumné potřeby musí přispívat k naplnění alespoň jednoho specifického cíle programu, resp. specifického cíle, který si stanovil příslušný orgán státní správy. Délka řešení projektů v programu BETA je stanovena na 12 až 36 měsíců. Výše nákladů projektu je omezena prostředky programu a prostředky přidělenými danému orgánu státní správy. Způsobilé náklady projektu budou vzhledem k výběru pomocí veřejných zakázek hrazeny ze 100 %. Podpora bude poskytována postupně, pomocí zálohového financování po etapách. Celková částka bude doplacena až po řádném zhodnocení ukončeného projektu. Celkový rozpočet programu je na celou dobu trvání 640 mil. Kč. Pro rok 2012 je vyčleněno 80 mil. Kč.


Délka trvání programu je navržena na 6 let (2014 – 2019). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce 2014. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně u podprogramu 1 v letech 2013 až 2016 se zahajováním poskytování podpory v letech 2014 - 2017, a u podprogramu 2 v letech 2013 až 2017 se zahajováním poskytování podpory v letech 2014 – 2018, a to pouze v případě, že nedojde v České republice k souběžnému financování projektů se shodným předmětem podpory v rámci připravovaného operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ nebo operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.


Projekty podpořené v programu GAMA musí (v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, a Rejstříkem informací o výsledcích) vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků: P – patent; G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek; Z – poloprovoz, ověřená technologie; R – software; F – průmyslový a užitný vzor. Dosažené výsledky v podprogramu 2 musí mít svého konkrétního uživatele.


Projekty Univerzity Karlovy v Praze v programu BETA

Poslední změna: 21. leden 2018 23:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám