ALFA


Prvním vyhlášeným programem byl v roce 2010 program ALFA, v rámci kterého byly vyhlášeny již čtyři veřejné soutěže. Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, a to hlavně  v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.


Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů:

1. Progresivní technologie, materiály a systémy

2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí

3. Udržitelný rozvoj dopravy


Program je koncipován na šestileté období (2011-2016), během něhož by mělo být rozděleno celkem 7,5 mld. Kč


Termíny vyhlášení veřejných soutěží programu ALFA


Termín vyhlášení 1. veřejné soutěž programu ALFA

24. března 2010

Termín vyhlášení 2. veřejné soutěž programu ALFA

20. července 2011

Termín vyhlášení 3. veřejné soutěž programu ALFA

6. června 2012

Termín vyhlášení 4. veřejné soutěž programu ALFA

1. listopadu 2013Zadávací dokumentace ke 4. veřejné soutěži je k náhledu zde.16. 6. 2014 TA ČR vyhlásila výsledky 4. VS programu ALFA.


UK uspěla u 10ti projektů, které mají být podpořeny - z nich v 1 projektu je UK v roli hl. uchazeče / resp. příjemce a v 9ti je UK dalším účastníkem, /resp. spolupříjemcem dotace.


Výsledky ze 4. VS programu ALFA naleznete v dokumentu ke stažení ZDEHarmonogram 4. veřejné soutěže programu ALFA TA ČR vyhlášené v roce 2013:


Předpokládaná doba řešení projektů 4. veřejné soutěže programu ALFA (termín zahájení-ukončení)

od 1. 7. 2014 / max. 1. 1. 2015

do 31. 12. 2017 (max.)Výsledky 4. veřejné soutěže programu ALFA a informace pro příjemce k uzavírání smluv o poskytnutí podpory jsou zveřejněny na stránkách zadavatele.Tabulka přijatých projektů UK ve 4. VS programu ALFA je na další stránce.číslo projektuVýsledky 4. VS ALFA TA ČRUniverzita Karlova v Praze1TA04010836Kryty na invazivní vstupy do cévního řečištěhl. uchazeč2TA04010265Nové metody pro testování kvality

kmenových a zárodečných buněk při

manipulaci během koltivace a kryoprezervacehl. uchazeč3TA04010429Využití procesu mikrobiologické

kolmatace k úpravě jakosti čerpané podzemní vody in-situdalší účastník4TA04010656Technologie pro podporu překladu mezi

slovanskými jazykydalší účastník5TA04010664Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou

vlnoudalší účastník6TA04010683Přístroj pro pohybovou terapii horních

končetindalší účastník7TA04010690Širokopásmový geologický radar o vysokém

výkonu - konstrukce a metodika použitídalší účastník8TA04010706Robotizovaný trenažér pro medicínu

akutních stavůdalší účastník9TA04010810Progresivní systém kvalitní a bezpečné

nemocniční péčedalší účastník10TA04010838Diagnostika nádorových onemocnění s

podporou Next Generation Sequencingdalší účastník11TA04010868Výzkum a vývoj systému pro integraci

znalostí v heterogenním datovém prostředí na bázi technologií sémantického

webudalší účastník12TA04010883FootCOM: Enviromentální stopa jako

nástroj pro hodnocení udržitelnosti

výrobků a služebhl. uchazeč13TA04010896Antivirálně účinné nanoterapeutikumdalší účastník14TA04011033Progresivní technologie získávání a

úpravy technického granátudalší účastník15TA04011116Zlepšení užitných vlastností

titanátových nanotrubek pro výzkum a vývoj autoremodelačních náhrad kostní

tkáně pro použití v různých zdravotnických oborech (ortopedie, traumatologie,

onkologie, apod.)další účastník16TA04011245Inteligentní antibakteriálně účinné

nanoterapeutikumeliminující možnost vzniku bakteriální rezistencedalší účastník17TA04011291Využití syntetických biomateriálůa

kmenových buněk v léčbě poškození a defektů skeletudalší účastník18TA04011329Pokročilé techniky rentgenové

radiografie pro přírodní vědy a průmysldalší účastník19TA04011437Přímá simulace vírových struktur v

kompresorech metodou MILES-WBFdalší účastník20TA04011536Konstrukce rypných orgánů kolesového

rýpadla a výzkum interakcí rypného orgánu s dobývanou horninoudalší účastník21TA04011577Biokompatibilní terapeutický nanobot se

širokospektrálním účinkem vůči chřipkovým virům Influenza-Adalší účastník22TA04011616Efektivní postupy ve výroě farmaceuticky

účinných látekdalší účastník23TA04020662Vývoj tuhého paliva na bázi bioodpadů,

jeho certifikace a způsob výrobydalší účastník24TA04021209Využití letokruhových řad v

geotechnickém monitoringu v územích postižených těžbou nerostných surovinhl. uchazeč25TA04021241Vývoj inovativních technologií získávání

kritických surovin z druhotných zdrojů na území ČRdalší účastník26TA04021261Predikce a minimalizace rizik poruch

staveb způsobených bobtnáním zemindalší účastník27TA04031603Integrovaný nástroj pro praktickou

aplikaci pokročilých výpočetních modelů pro geomateriály vedoucí ke zvýšení

bezpečnosti a životnosti staveb dopravní infrastrukturydalší účastník28TA04031719Nová generace PPP v Evropě: staré a nové

výzvyhl. uchazeč


Kontaktní informace

Sídlo Kanceláře TA ČR

Evropská 2589/33b

160 00 Praha 6

tel.: +420 234 611 111

fax: 234 611 112

webové stránky TAČR

Statut TA ČR

Organizační struktura TAČR


Poslední změna: 14. září 2018 09:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám