Lucembursko

Výběrová řízení pro studijní pobyty na partnerských univerzitách se vyhlašují pravidelně jednou za semestr. Pro pobyty v Lucembursku v ak. roce 2018/2019 se bude vyhlašovat následující výběrové řízení:


Université du Luxembourg


www.uni.lu


Participující fakulty: FF, FSV, MFF, PedF, PF

Počet míst na zimní semestr: 4

Počet míst na letní semestr: 4


Výměnní studenti UK nehradí školné. Dohoda se týká pouze následujících oborů: Archivnictví a pomocné vědy historické, Germanistika, České dějiny, Psychologie (FF); Dějiny, Evropská studia (FSV); Informatika (MFF); Informační a komunikační technologie (PedF) a Právo a právní vědy (PF). Bc kurzy jsou uvedeny na stránkách Bc courses, odkazy na magisterské kurzy zde: Mgr courses. Výuka probíhá ve francouzštině, angličtině nebo němčině, takže je třeba si předem ověřit vyučovací jazyk vybraných kurzů. V životopisu uveďte úroveň znalosti všech tří jazyků.


Podrobnější informace pro výměnné studenty obsahují následující dokumenty:


institutional form

incoming brochurePřed výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK kontaktní údaje a čestné prohlášení (čeští studenti v ČJ, zahraniční v AJ).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 stran A4 se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).-------------------------------------------------------------------------------

Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení:


Na zimní semestr: 15. listopadu 2017

Na letní semestr: 15. května 2018


Zájemci odevzdají níže uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v angličtině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis vyučujícího z katedry (může být v angličtině)

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti (v závislosti na jazyce výuky) min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v češtině)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na webových stránkách partnerské instituce. Vybraní kandidáti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty. Po obdržení přihlášek partnerská instituce zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Bližší informace získají studenti na Odboru pro zahraniční vztahy rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referent: PhDr. Jana Pištorová. E -mail:


Poslední změna: 22. leden 2018 00:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám