Univerzita třetího věku

  Univerzita třetího věku je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným. Jedná se o soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřených na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v seniorském věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní U3V také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.


  Program celoživoního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělávání s maturitní zkouškou. Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá v Karolinu.


  Výši úplaty stanovuje děkan fakulty, která uskutečňuje program U3V.


  Přihlášky se podávají kontaktním osobám příslušných fakult. Termíny podání přihlášky se liší podle jednotlivých fakult.

  Katalog kurzů Univerzity třetího věku


  Katalog univerzity třetího věku pro akad. rok 2017/2018

  Stáhnout PDF (3,13 MB)


  NOVINKA: Tištěný katalog pro akad. rok 2017/2018 si můžete od 22. 4. zakoupit v UK Pointu, Celetná 14, Praha 2. Katalog bude také dostupný na Dni celoživotního vzdělávání:
  Den CŽV & Festival absolventů

  22. dubna 2017

  Přijďte se seznámit se širokou nabídkou vzdělávacích programů

  zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele...), určených

  pro všechny bez rozdílu věku nebo původu.

  Více informací


  Informace o nabídce programů z fakult a dalších součástí

  Katolická teologická fakulta

  Husitská teologická fakulta

  Právnická fakulta

  1. lékařská fakulta

  2. lékařská fakulta

  3. lékařská fakulta

  Lékařská fakulta v Plzni

  Lékařská fakulta v Hradci Králové

  Filozofická fakulta

  Přírodovědecká fakulta

  Matematicko-fyzikální fakulta

  Pedagogická fakulta

  Fakulta sociálních věd

  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Fakulta humanitních studií

  Ústřední knihovna - EDIS

  Kontakty

  Kontaktní osoby na fakultách

  Slavnostní ukončení programů U3V

  Slavnostní ukončení programů Univerzity 3. věku probíhá společně pro několik fakult jedenkrát ročně (červen) ve Velké aule v Karolinu. Absolventi těchto programů jsou o slavnostním ukončení podrobně informováni příslušnými fakultami.

  Více o termínech

  Starší katalogy kurzů Univerzity 3. věku

  Katalog pro rok 2015/16

  Katalog pro rok 2014/15

  Katalog pro rok 2013/14

  Katalog pro rok 2012/13

  Katalog pro rok 2011/12

  Katalog pro rok 2010/11

  Katalog pro rok 2009/10

  Katalog pro rok 2008/09

  Katalog pro rok 2007/08

  Katalog pro rok 2006/07

  Katalog pro rok 2005/06

  Katalog pro rok 2004/05

  Katalog pro rok 2003/04


  Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
  print
  Sdílet na:  
  Máte dotaz ?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 560/5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208


  Jak k nám