Kontakty pro doktorské studium

KTF

Mgr. Jiří Novotný

220 181 384

ETF

Dubinová Vladimíra

221 988 216

HTF

ThDr. Markéta Langer

222 539 210

PF

Mgr. Eva Pavlíčková

221 005 202

1.LF

Mgr. Katarína Timková

224 964 187

2.LF

Tinková Ivana

224 435 836

3.LF

Hana Vlčková

267 102 230

LF Plzeň

Ing. Daniela Vyzrálová

377 593 462

LF HK

Ing. Markéta Moravová

495 816 131

FaF

Renáta Neznámá

495 067 419

FF

PhDr. Karolína Chundelová

221 619 385, 395

PřF

Čuříková Magdalena

Tymichová Nataša

221 951 163

221 951 162

MFF

Ing. Daniela Rejnušová

221 911 218

PedF

Dana Němcová

221 900 214

FSV

Bc. Marcela Navrátilová

222 112 237

CERGE

Mgr. Lenka Pavlíková

224 005 108

FTVS

PhDr. Hrušková Marta

220 172 004

FHS

Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

251 620 481

AV ČR (DSPB)

1.LF, 2.LF, 3.LF, LF Pl, PřF, FTVS,  FHS

Linda Kovaříková


221 403 215
Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám