Kontakty

Domů

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK)

Adresa kanceláře: Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1

Korespondenční adresa: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255, 452, 508

Fax: +420 224 225 872

E mail:

Web: www.cppt.cuni.cz


Tým CPPT

Tým CPPT

Prac. pozice

E-mail

Telefon

Mgr. Hana Kosová

ředitelka

+420 224 491 508

Mgr. Otomar Sláma

zástupce ředitelky

+420 224 491 952

Bc. Petra Práglová

asistentka

+420 224 491 255

Tereza Koubíková, DiS.

koordinátor

+420 224 491 371

Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

manažerka projektu GAMA

+420 224 491 209

Mgr. Matěj Machů,

Ph.D.

poradce pro právo duševního vlastnictví

+420 224 491 119

Ing. Marie Katakalidisová

sam. odb. pracovník

+420 224 491 452

Mgr. Jiří Valach

projektový manažer

+420 224 491 355

Monika Frantová

projektová manažerka

+420 224 491 165

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

manažer projektu PoC

+420 224 491

934

RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.

konzultant, koordinátor vzdělávání

+420 224 491 255

Mgr. Miroslav Hoša

právník

+420 224 491 352

Ing. Evžen Ondráček

Business Development Manager

+420 224 491 362


Jak se k nám dostanete


Poslední změna: 21. leden 2018 23:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám