CPPT

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Home


Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a jež vytváří příležitosti a prostředí pro jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role univerzity s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost.


Centrum buduje inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo UK, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků. Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.


CPPT poskytuje a zprostředkovává


● patentové a právní poradenství vědeckým pracovníkům a studentům UK v oblasti komercializace


● konzultační, znalostní a finanční podporu konkrétních komercializačních projektů (například skrze program GAMA)


● celoživotní vzdělávání v oblasti komercializace (například skrze předmět management vědy a inovací)


● přípravu projektových žádostí a následnou realizaci projektů zabývajících se tématy transferu poznatků a celoživotního vzdělávání


● metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově
Poslední změna: 4. červenec 2017 12:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám