Aktuality (staré)

Home


Autorské právo a výuka (Karolinum) 13. 5. 2014, 14:00

Pro velký zájem CPPT UK zorganizovalo seminář o autorském právu se zvláštním zaměřením na výuku. Více o akci a registrace zde.


Soutěž univerzitních spin-outů ACES (Academic Enterprise Award)

Právě byla vyhlášena jediná celoevropská soutěž pro firmy, které byly založeny na univerzitách či veřejných výzkumných institucích za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného ve výzkumné organizaci.

Soutěží se v těchto kategoriích:

  • Informační a komunikační technologie (ICT)

  • Přírodní vědy (Life sciences)

  • Zelená cena (pro firmy s "ekologickými" inovacemi, vedoucími k trvale udržitelnému rozvoji)

Firmu mohou nominovat jak zakladatelé či personál; tak profesoři, kanceláře pro technologický transfer, vládní agentury a další.

Více informací o kategoriích ocenění, pravidlech účasti a procesu hodnocení naleznete na http://sciencebusiness.net/events/InnovationConnection/About.aspx nebo se s konkrétními dotazy obraťte na: giulia.biasi@sciencebusiness.net

Nominovat se můžete zde: http://sciencebusiness.net/events/InnovationConnection/Nominate.aspx


seminář IPSC "Transfer výsledků vědy do praxe" (Zelená posluchárna) 19. 3. 2014, 14:00

Cílem semináře je poskytnout posluchačům úvod a základní orientaci v této oblasti s ohledem na jejich další profesní rozvoj, a to vše v kontextu podmínek na Univerzitě Karlově včetně seznámení s činností a portfoliem služeb Centra pro přenos poznatků a technologií UK.

Transfer výsledků vědy do praxe


Ukončení činnosti Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru v Praze Vysočanech (TIC ČKD Praha)

Ke dni 31. 12. 2013 ukončilo neziskové zájmové sdružení právnických osob TIC ČKD Praha svou činnost ve vysočanském

areálu.

Po necelých sedmi letech provozování inovačního centra a podnikatelského inkubátoru, ve kterých prošlo centrem na 120 převážně start-up firem, byl sdružení vypovězen nájem z důvodu prodeje celého areálu společnosti ČKD KOMPRESORY, a.s. strategickému partnerovi.

Skupina ČKD GROUP, a.s., která ovládala ČKD KOMPRESORY, a.s., divestovala společnost skupině Colfax Corporation, přednímu světovému výrobci zařízení a technologií pro manipulaci s plyny a tekutinami. Nově bude působit závod pod obchodní firmou Howden CkD Compressors s.r.o.

Sdružení TIC ČkD Praha provozovalo největší pražský technologický podnikatelský inkubátor, který umožnil vznik a rozvoj firmám z oblastí informačních technologií, obnovitelných zdrojů energie, průmyslových aplikací, biotechnologií a vývoje léků, nanotechnologií, RFID, ale i služeb. Sdružení TIC ČkD Praha bylo akreditovaným vědeckotechnickým parkem SVTP ČR a zůstává otázkou, kdo bude v Praze zvýhodněné služby začínajícím firmám poskytovat v budoucnosti. článek na str. 24 časopisu ip@tt

Ideas matter: more training in intellectual property needed to secure economic fruits of research (Science|Business)

Evropské špičky v oblasti inovací se shodují, že je zapotřebí posílit výuku v oblasti IP na univerzitách. Článek v Science Business


Pozvánka na semiáře ÚPV

Pro Vaši informaci zasílám pozvánku na semináře:


Pozvánka na Den otevřených dveřím projektu Akcelerace (Opletalova 22) 2. 4. 2014

Při příležitosti 1. výročí otevření Kontaktního centra pro podnikatele, Opletalova 929/22, Praha 1, přikládám pozvánku na Den otevřených dveřím projektu Akcelerace:

Levnější pohon pro vodíková auta (MFF UK) aktuálně.cz

Český nápad může proměnit ekologické motory. Revoluční vylepšení palivového článku by vedlo k výraznému snížení jeho výrobní ceny. V palivových článcích, které pohánějí vodíková auta, se jako katalyzátor běžně vyžívá platina. Tým Vladimíra Matolína z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy nahradil tento drahý kov oxidy ceru obohacenými nepatrným množstvím platiny. Vědci čerstvě získali korejský patent. Kromě toho letos dostali americký, čínský a japonský patent. Nyní čekají na evropský.

Celý článek Deset nápadů roku 2013. České hlavy zaujaly i v cizině


Festival Česká inovace 2014 (NTK) 14. 3. 2014

Již potřetí se v Národní technické knihovně v Praze (NTK) uskuteční Festival Česká inovace. Celodenní akce, kde můžete sdílet své nápady, zkušenosti a know-how. Prostor, kde se navazují kontakty a z nápadů se rodí obchodní příležitosti. Místo, kde se účastníci vzdělávají, inspirují a hlavně dobře baví.

Třetí ročník Festivalu Česká inovace, který obsadí 14. 3. 2014 celou Národní technickou knihovnu, přiváží do Prahy Tonyho Ulwicka, jednu z nejvýraznějších světových osobností v oblasti inovací.

Proč se Festivalu zúčastnit?

- 60 minutové vystoupení Tonyho Ulwicka (CEO, Strategyn, USA) na téma Outcome-driven-innovation

- tipy od úspěšných českých podnikatelů

- největší setkání inovátorů v ČR – více než 600 účastníků obsadí celou NTK

- 6 specializovaných workshopů

- vstupné na míru studentům, začínajícím podnikatelům, zástupcům z korporací,..

- festivalová atmosféra po celý den + skvělá afterparty na konec

- a mnoho dalšího!

Letos platí minimální vstupné i studenti, a to 500,- Kč: KOUPIT VSTUPENKU NA FESTIVAL

Aktuální informace naleznete na www.festival-cin.cz.

K dispozici je pdf pozvánka i její chytrá verze.


Semináře (ÚPV) 19. 2., 18. 3., 26. 3. 2014

Semináře ÚPV:

- "Databáze ochranných známek", který se koná dne 19. 2. 2014 pozvánka

- "Technická řešení - vynález / užitný vzor", který se koná dne 18. 3. 2014 pozvánka

- "Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV  a úvod do databáze ESPACENET", který se koná dne 26. 3. 2014 pozvánka


Autorské právo (PřF, Levá rýsovna, Albertov 6, 3. patro) 5. 2. 2014, 16:00

Centrum pro přenos poznatků a technologií zorganizovalo ve spolupráci s Odd. podpory vědy na PřF úspěšný seminář o autorském právu, který se koná na Albertově 6 v Levé rýsovně ve 3. p. od 16.00 do 18:00 hod.

Kurz vymezuje předmět autorského práva z pohledu specialisty, který se touto problematikou profesionálně zabývá. Mgr. Tomáš Bejček je absolventem právnické fakulty UK v Praze a již při studiu zaměřoval svou pozornost na právo duševního vlastnictví. Po ukončení právnické fakulty nastoupil do advokátní a patentové kanceláře v Českých Budějovicích, po čtyřech letech přesídlil do Prahy, kde pracoval jako advokát v renomované advokátní a patentové kanceláři. 01.01.2013 založil advokátní a patentovou kancelář "artpatent", která poskytuje klientům komplexní služby oblasti duševního vlastnictví, tj. zejména v oblasti práva autorského, práv průmyslových a nekalé soutěže.

Vstup pro zaměstnance a studenty UK volný. Registrace na následujícím odkazu, nebo u , tel.

221 95 1968. článek na úvodní stránce webu UK


Úvod do problematiky průmyslových práv (ÚPV) 22. 1. 2014, 9:00

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá seminář zaměřený na základní informace o předmětech průmyslově právní ochrany a službách Úřadu podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům i širší veřejnosti. Seminář je bezplatný. Přihlášky shromažďuje Institut průmyslově právní výchovy Úřadu . Podrobnosti naleznete v pozvánce.


Seminář o licencích Creative Commons (Zelená posluchárna) 23. 1. 2014, 10:00

Centrum pro přenos poznatků a technologií zorganizovalo pro pracovníky děkanátů další specializační seminář, kde můžete získat odpovědi na následující otázky: Co jsou to licence Creative Commons? Jak Vám mohou pomoci šířit Vaše dílo? Jak můžete užívat díla pod těmito licencemi zveřejněná? Jaký je rozdíl mezi různými verzemi těchto licencí? Co přináší verze Creative Commons 4.0? Zda se už dá použít i na databáze? A jak to bude s těmito licencemi až začne být účinný nový občanský zákoník?

Přednášejícím je JUDr. Matěj Myška, který absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2009, kde od roku 2010 působí jako asistent na Ústavu práva a technologií. Zaměřuje se na soukromé právo informačních technologiích, zejména na autorské právo v informačních sítích a ochranu multimédií. Je členem organizačního výboru mezinárodního sympozia Cyberspace a národní konference České právo a IT a redaktorem časopisu Masaryk University Journal of Law and Technology. Publikace ke stažení: Veřejné licence v České republice, prezentace ke zhlédnutí: Creative Commons v českém právním řádu , dokument rozdávaný na semináři: Using Creative Commons Public Licenses a zajímavý odkaz na vytváření odkazů: Creative Commons.

Seminář se koná v Zelené posluchárně (Celetná 20, učebna C141 v 1. p.) dne 23. 1. 2014 od 10:00 do 12:00.

Vstup pro zaměstnance a studenty UK volný. Registrace na následujícím odkazu.

------------------

Aktuality 2013

Aktuality 2012


Poslední změna: 21. leden 2018 23:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám