Aktuality

 • Fulbrightova stipendia


  Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují vědecko-pedagogickým pracovníkům příležitost provádět výzkum či vyučovat v USA.

  Jejich seznam a bližší informace najdete zde: Fulbrightova stipendia


  Další informace lze nalézt na odkazu exchanges • Stipendia pro magisterské a doktorské studium v rámci programu IRDA - Korejská republika


  Rádi bychom Vás informovali o nabídce stipendií pro magisterské a doktorské studium v rámci programu IRDA (International R&D Academy (IRDA) na Korea Institute of Science and Technology (KIST).


  Studovat lze v magisterských a doktorských studijních programech. Studium je organizováno ve spolupráci s University of Science and Technology, Korea a jméno této vysoké školy je také uvedeno na diplomu, který absolventi obdrží.


  Studenti mohou získat stipendium, a to ve výši 1100 (amerických) dolarů měsíčně (u magisterského studia) a 1600 dolarů měsíčně (u doktorandského studia). Stipendisté neplatí školné ani zápisné a je jim uhrazeno také zdravotní pojištění po dobu pobytu.


  Celá nabídka je zveřejněna zde. • AIA: MALTA - Stage Malta - neplacené pracovní stáže pro studenty


  Dovolujeme si Vám předat informaci o organizaci STAGE MALTA, která zajišťuje studentům neplacené pracovní stáže na Maltě.

  Stage Malta je vzdělávací instituce, specializující se na oblasti neformálního vzdělávání. Spolupracuje s řadou univerzit po celé Evropě.

  Program zajištuje studentům v rámci stáže na Maltě:


  ˇ Pracovni místo v oblasti jejich studia (40 hod. týdně)

  ˇ Training Agreement, pracovní plán (s podrobnými úkoly které budou studenti vykonávat v průběhu jejich stáže), týdenní monitorování, Europass a další potřebné dokumenty

  ˇ Ubytování s vlastním stravováním v 9 různých lokalitách Malty

  ˇ Vyzvednutí na letišti, informační schůzku první den na Maltě, uvítací balíček (s mapami, informacemi a také místní SIM kartou zdarma).


  Bližší informace a finanční náklady jsou k dispozici zde.


  Kontakt pro zájemce:

  STAGE MALTA

  Andrea Valentová

  International Coordinator Assistant

  e-mail:

  web: http://www.stagemalta.org/ • AUSTRÁLIE - Stipendijní program „Endeavour“

  Rádi bychom Vás informovali o stipendijním programu „Endeavour“.

  Jedná se o australská vládní stipendia pro vynikající studenty, výzkumné pracovníky a odborníky z celého světa.


  Bližší informace naleznete zde a/či na této webové stránce.


 • AIA - CHORVATSKO - Postdoktorandský stipendijní program "NEWFELPRO"

  Dovolujeme si Vás informovat o novém postdoktorandském stipendijním programu vlády Chorvatské republiky a chorvatského ministerstva vědy, školství a sportu pod názvem „New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia“ (NEWFELPRO).

  Program umožňuje pobyty zahraničních badatelů (postdoktorandů nebo badatelů na tomu ekvivalentní úrovni) v Chorvatsku v délce 12 – 24 měsíců.

  Tento program bude probíhat od roku 2013 do roku 2017 a bude na něj vyčleněno celkem 7 miliónů eur (z toho 60 % bude financováno z chorvatských zdrojů a 40 % z fondů EU, a to z fondů programu „Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND program“). V průběhu programu budou postupně vyhlášeny tři „soutěže“ („open calls for proposals“), kdy bude možné podávat žádosti.


  Kontakt a bližší informace jsou k dispozici na webové stránce.


 • AIA - NĚMECKO - Stipendia poskytovaná Katolickou akademickou službou pro cizince (KAAD)

  Nabídka stipendií Katolické akademické služby pro cizince KAAD - Deutscher Akademischer Ausländer Dienst, která poskytuje různé druhy stipendií umožňujících studijní nebo badatelské pobyty na některé z německých vysokých škol, ve vědeckých ústavech, v archivech, na klinikách apod.

  Tyto stipendijní pobyty jsou určeny především pro katolíky (laiky, nikoli kněze), v omezené míře případně i pro příslušníky jiných křesťanských církví. Lze jich využít pro jakýkoliv obor (zpravidla s výjimkou teologie). Podmínkou přijetí je velmi dobrá znalost němčiny, případně připravenost se na tuto jazykovou úroveň propracovat.

  Pro zájemce z České republiky je použitelný program pro země východní Evropy („Osteuropaprogramm“). Délka stipendia se může pohybovat (v závislosti na tom, o jaký typ jde) od 2 do 36 měsíců.

  Uzávěrka přijímání žádostí v KAAD je dvakrát ročně, a to vždy 30. června a 15. ledna. Stipendijní výbor rozhoduje pokaždé na konci března a září a žadatelé budou o poskytnutí stipendia neprodleně informováni.

  Žádost je možné podat pouze na příslušném formuláři, který si zájemci vyžádají na adrese KAAD.  


  Podrobné informace najdete zde a také na webové stránce: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=1995&preview=yes, . • AIA - Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových - studium v USA a Velké Británii

  Rádi bychom Vás informovali o stipendijní nabídce Nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových, který poskytne až 10 stipendií pro mladé talentované studenty na prestižních univerzitách ve Velké Británii a USA.

  Stipendium je určeno k úhradě školného po dobu 1 roku studia magisterského programu.

  Finační podpora je určena studentům, kteří byli přijati na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na univerzitách Harvard, Oxford, Cambridge, Caltech, Chicago, Columbia, MIT, Princeton, Stanford a UC Berkeley.

  Přihlášky se podávají během celého roku.


  Bližší informace • Různé:

  Study-X: e-mailová konference o zahraničních stipendiích a možnostech studia a výzkumu po celém světě. Aktuální příspěvky naleznete zde. • Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars


  The annual Ruth Crawford Mitchell Fellowship enables a Czech or Slovak professional to conduct research at the University of Pittsburgh in the fields of economics, political science, education, medicine, nursing, business, public administration, sociology, or other professions (students are not eligible). Applications require a reference from a University of Pittsburgh faculty member who will serve as a mentor to the scholar.


  The details of the Ruth Crawford Mitchell Fellowship can be found here: fellowship-czech/slovak

Poslední změna: 19. duben 2018 11:08 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám