Závěrečné práce - FAQ (často kladené dotazy)

Nelze ukládat soubory v zástupu.

 • Práce musí mít vyplněné datum odevzdání, datum obhájení nebo datum obhajoby, aby k této práci bylo možné vkládat soubory v zastoupení.

 • Pro ukládání souborů v zástupu musí mít pracovník roli obsahující právo "save_files". Pokud nefunguje ukládání u žádné práce, doporučujeme obrátit se na fakultního správce SIS s prosbou o prověření přiřazení tohoto práva.


Student má přiřazenou práci, ale nemůže vložit soubory.

 • Je třeba prověřit, zda má student práci závazně potvrzenou. Potvrzení může provést referent studijního oddělení v programu Student nebo vedoucí práce, příp. osoba s rolí obsahující právo edit za příslušnou katedru, sekci či za fakultu na webu.

  Dokud není práce potvrzená, může se z ní student sám odhlásit.


Má být na posudku v případě skenování podpis?

 • Pokud vedoucí či oponent vloží svůj podpis do systému dobrovolně, je to jejich rozhodnutí. Fakulta může do systému vložit posudek včetně podpisu jen se souhlasem vedoucího, resp. oponenta.

 • Při skenování je možné podpis zakrýt např. papírkem ze samolepkového poznámkového bločku.


Jaké konfigurační parametry musí být nastaveny pro testování ukládání prací na testovacím prostředí?

 • Modul DIPL_ST: Témata prací (Výběr práce)

  • evidkp - true

  • evidkp_anotace - true

  • rozsirene - true

  • vkladani_pdf - false

 • Modul DIPL_UC: Vypisování témat prací

  • datum_odevzdani - true

  • evid_kp - true

  • evidkp - true

  • evid_kp_anotace - true

  • vkladani_pdf - false

 • Výše uvedené konfigurační parametry jsou na testovacím prostředí počínaje 23.6.2010 automaticky nastavovány pro všechny fakulty během pravidelné obnovy testovacího prostředí.


Kdy probíhají exporty dat do Alephu a DSpace?

 • Exporty do Alephu a DSpace jsou spouštěny automaticky každý den v nočních hodinách.


Jak je UK zapojena do projektu Theses.cz na odhalování plagiátů?

 • Systém Theses.cz je propojen datově přímo se SIS - zasílání prací do Theses probíhá automaticky každodenním nočním exportem, výsledky kontrol a protokoly o provedených kontrolách jsou přístupné přímo prostřednictvím SISu.

 • Zapojení UK do projektu Theses.cz nepočítá s využitím webového rozhraní Theses.cz, ani se zakládáním uživatelských účtů v tomto systému.


Mají se do systému ukládat i neobhájené práce?

 • Ano. Pro každý pokus o obhajobu práce musí existovat jeden záznam o závěrečné práci tak, aby byla uchována informace o verzi práce, která byla obhajována včetně souborů a záznamu o průběhu obhajoby.


Jaký je rozdíl mezi anotací a abstraktem?

 • Zjednodušeně řečeno: anotace je záznam o tom, co by zamýšlená práce měla nejlépe obsahovat, abstrakt je rekapitulace, co hotová práce reálně obsahuje.
Poslední změna: 12. březen 2018 14:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám