Závěrečné práce - FAQ (často kladené dotazy)

Nelze ukládat soubory v zástupu.

 • Práce musí mít vyplněné datum odevzdání, datum obhájení nebo datum obhajoby, aby k této práci bylo možné vkládat soubory v zastoupení.

 • Pro ukládání souborů v zástupu musí mít pracovník roli obsahující právo "save_files". Pokud nefunguje ukládání u žádné práce, doporučujeme obrátit se na fakultního správce SIS s prosbou o prověření přiřazení tohoto práva.


Student má přiřazenou práci, ale nemůže vložit soubory.

 • Je třeba prověřit, zda má student práci závazně potvrzenou. Potvrzení může provést referent studijního oddělení v programu Student nebo vedoucí práce, příp. osoba s rolí obsahující právo edit za příslušnou katedru, sekci či za fakultu na webu.

  Dokud není práce potvrzená, může se z ní student sám odhlásit.


Má být na posudku v případě skenování podpis?

 • Pokud vedoucí či oponent vloží svůj podpis do systému dobrovolně, je to jejich rozhodnutí. Fakulta může do systému vložit posudek včetně podpisu jen se souhlasem vedoucího, resp. oponenta.

 • Při skenování je možné podpis zakrýt např. papírkem ze samolepkového poznámkového bločku.


Jaké konfigurační parametry musí být nastaveny pro testování ukládání prací na testovacím prostředí?

 • Modul DIPL_ST: Témata prací (Výběr práce)

  • evidkp - true

  • evidkp_anotace - true

  • rozsirene - true

  • vkladani_pdf - false

 • Modul DIPL_UC: Vypisování témat prací

  • datum_odevzdani - true

  • evid_kp - true

  • evidkp - true

  • evid_kp_anotace - true

  • vkladani_pdf - false

 • Výše uvedené konfigurační parametry jsou na testovacím prostředí počínaje 23.6.2010 automaticky nastavovány pro všechny fakulty během pravidelné obnovy testovacího prostředí.


Kdy můžeme spustit ukládání na fakultě naostro?

 • Spouštění systému naostro před 29.9.2010 je na jednotlivých fakultách řešeno individuálně. Před spuštěním je třeba kontaktovat pověřenou osobu z ÚVT (J. Zásměta). Ukládání zpravidla následuje po provedení migrace dat o starých pracích na dané fakultě.


Kdy budou probíhat exporty dat do Alephu a DigiToolu?

 • Od 29.9.2010 budou exporty pouštěny automaticky každý den v nočních hodinách. Do té doby budou exporty prováděny dávkově pro konkrétní vybrané fakulty dle vzájemné domluvy. Testovací exporty mohou probíhat dříve, ostré exporty budou zpravidla prováděny po dokončení migrace.


Jak se bude ukládat záznam o průběhu obhajoby?

 • Základní informace budou rozeslány na fakulty od vedení UK. Připravujeme aktuálně technické zázemí. Po dokončení bude technický návod ukládání uveden zde.


Kdy a jak bude systém zapojen do projektu Theses.cz na odhalování plagiátů?

 • Implementace příslušných funkcionalit je v přípravách, ostré zapojení do projektu předpokládáme koncem roku 2010 (viz metodický materiál).

 • Zapojení UK do projektu Theses.cz nepočítá s využitím webového rozhraní Theses.cz, ani se zakládáním uživatelských účtů. Systém Theses.cz bude propojen datově přímo naším IS Studium, takže zasílání prací, výsledky kontrol i další informace budou přístupné přímo prostřednictvím SISu.

 • Zatím též platí, že práce nebudou v systému Theses.cz ukládány, budou pouze kontrolovány na podobnost s dalšími dokumenty za zdrojů Theses.cz.

 • Postup bude řešen s fakultními koordinatory pro evidenci a zveřejňování závěrečných prací. V případě zájmu o tuto problematiku je tedy doporučeno se obrátit na příslušného fakultního koordinátora.


Mají se do systému ukládat i neobhájené práce?

 • Ano. Pro každý pokus o obhajobu práce musí existovat jeden záznam o závěrečné práci tak, aby byla uchována informace o verzi práce, která byla obhajována včetně souborů a záznamu o průběhu obhajoby.


Jaký je rozdíl mezi anotací a abstraktem?

 • Zjednodušeně řečeno: anotace je záznam o tom, co by zamýšlená práce měla nejlépe obsahovat, abstrakt je rekapitulace, co hotová práce reálně obsahuje.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám