Odbor zahraničních vztahů

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika

Organizační struktura

Osoby

Zaměstnanci

 • Mgr. Barbora Bednaříková
  E-mail: barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 676
  Místnost: 113[i]
  vyjíždějící studenti - praktické stáže Erasmus+
 • Mgr. Jiří Bedrníček
  E-mail: jiri.bedrnicek@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 417
  Administrativní podpory aktivit internacionalizace studentů, administrace Fondu mobility, administrace Fondu Post-doc, agenda pro Latinskou Ameriku, Španělsko a Portugalsko
 • Ing. Kateřina Brzokoupilová
  E-mail: katerina.brzokoupilova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 279
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Afrika kromě frankofonních zemí, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Singapur, Malajsie, Indonésie, Filipíny
 • Mgr. Lenka Dostálková
  E-mail: Lenka.Dostalkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 303
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: pro Německo, Rakousko, část Švýcarska, Velkou Británii a Irsko. Německé a rakouské nadace a vzdělávací organizace. Mezinárodní smlouvy (včetně refundací jízdného), rozvojové programy
 • Mgr. Jana Dvořáková
  E-mail: jana.dvorakova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 310
  Místnost: 113[i]
  Erasmus+ - přijíždějící studenti; Inter-institucionální dohody s univerzitami
 • Ing. Ivana Halašková
  E-mail: Ivana.Halaskova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 584
  Místnost: 104[i]
  mobilita zaměstnanců a pedagogů - faktury, refundace Erasmus+
 • PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.
  E-mail: ivana.herglova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 710
  Místnost: 113[i]
  Institucionální koordinátor programu Erasmus+
 • Ing. Zuzana Hocková
  E-mail: zuzana.hockova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 611
  Místnost: 110[i]
  Centrum strategických partnerství
 • Šárka Hovorková
  E-mail: sarka.hovorkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 675
  Místnost: 113[i]
  referentka pro přijíždějící studenty programu Erasmus+
 • Mgr. Adriana Kari Černohorská
  E-mail: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 279
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Dálný východ (Čína, Tchaj-wan, Korea, Vietnam) a Střední východ (Izrael, Pákistán, Írán, Irák, Libanon), Mongolsko
 • Bc. Pavel Knap
  E-mail: pavel.knap@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 709
  Místnost: 112[i]
  referent pro studijní pobyty vyjíždějících studentů programu Erasmus+
 • Bc. Andrea Kuběnová
  E-mail: andrea.kubenova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 691
  Místnost: 112[i]
  (projektový koordinátor)
 • Mgr. Marie Micková
  E-mail: marie.mickova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 307
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Jihovýchodní a východní Evropa, včetně Itálie, Malty, pobaltských států, Ruska a Arménie, dále Dánsko, Nizozemí, Polsko, Norsko, Finsko, Švédsko a Slovenská republika.
 • PhDr. Jana Pištorová
  E-mail: jana.pistorova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 304
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: USA, Kanadu, Francii, Belgii, Lucembursko a frankofonní část Švýcarska
 • Ing. Kateřina Rysová
  E-mail: katerina.rysova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 305
  Místnost: 104[i]
  Organizační úsek, zahraniční služební cesty.
 • Mgr. Pavel Senderák, Ph.D.
  E-mail: pavel.senderak@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 692
  Místnost: 308[i]
  projektový koordinátor programu Erasmus+
 • PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D. - vedoucí
  E-mail: lenka.skrabalova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 301
  Místnost: 1.09[i]
  vedoucí odboru
 • Alena Zbytovská
  E-mail: Alena.Zbytovska@ruk.cuni.cz, zahran@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 302
  Místnost: 110[i]
  sekretářka odboru, sekretářka prorektora pro zahraniční styky a mobilitu a prorektorky pro evropskou problematiku

Oddělení meziuniverzitní spolupráce

Telefon:

+420 224 491 302

Pracovníci:

PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D. - vedoucí odboru

Ing. Kateřina Brzokoupilová

Mgr. Lenka Dostálková

Ing. Zuzana Hocková

Mgr. Adriana Kari Černohorská

Mgr. Marie Micková

PhDr. Jana Pištorová

Alena Zbytovská


Oddělení zajišťuje tuto agendu:

Meziuniverzitní dohody (kompletní agenda)

 • shromažďování námětů na spolupráci z fakult

 • příprava dohod

 • příprava pracovních plánů

 • dohled nad plněním dohod - vysílání a přijímání akademických pracovníků

 • vyhodnocování dohod

 • vypisování a obsazování studentských stipendijních nabídek

 • prodlužování dohod

Kulturní dohody (kompletní agenda)

 • vyřizování stipendií nabízených MŠMT ČR v rámci i nad rámec kulturních dohod

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi, nadacemi a agenturami

 • zajišťování mobility studentů a učitelů

 • organizace a účast na mezinárodních aktivitách (konference, semináře, pracovní skupiny, publikace)

Ostatní činnosti

 • příprava a zajišťování oficiálních návštěv zahraničních partnerů, státních návštěv, kontakt s diplomatickými službami, doprovod hostů, vyhodnocování pobytu

 • shromažďování a šíření veškerých relevantních informací (prostřednictvím elektronické pošty, časopisu Forum, na pravidelných setkáních se zástupci fakult, osobně)

 • udržování styků se všemi interními složkami (univerzitami/fakultami, odděleními, ústavy, studentskými organizacemi apod.) a externími partnery

Oddělení pro evropské programy – Evropská kancelář

E-mail:

erasmus@ruk.cuni.cz

Institucionální koordinátor:

PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.

Telefon:+420 224 491 710

Pracovníci:

Bc.Pavel Knap (vyjíždějící studenti)

Telefon:+420 224 491 709

Skype: Erasmusuk

Mgr. Barbora Bednaříková

(učitelská mobilita a praktické stáže)

Telefon:+420 224 491 676

Mgr. Jana Dvořáková

(přijíždějící studenti)

Telefon:+420 224 491 310

Šárka Hovorková

(přijíždějící studenti)

Telefon:+420 224 491 675

Ing. Ivana Halašková

(výměna pedagogických a nepedagogických pracovníků)

Telefon:+420 224 491 584

Mgr. Pavel Senderák, PhD.

(projektový koordinátor)

Telefon:+420 224 491 692

Bc. Andrea Kuběnová

(projektový koordinátor)

Telefon:+420 224 491 691

Otevírací hodiny:

Pondělí

10.00-12.00 14.00-16.00

Úterý

10.00-12.00

Středa

10.00-12.00 14.00-16.00

Čtvrtek

10.00-12.00 14.00-16.00

Pátek

po domluvě

Pokud chcete přijít mimo tuto dobu, rádi Vás přivítáme po předchozí domluvě.

Ekonomka programu:

Ing. Alena Nováková

Oddělení zajišťuje tuto agendu:

 • studentská mobilita v rámci programů EU

 • mobilita zaměstnanců v rámci programů EU

 • informační služby vzdělávacích programů EU

 • vyplácení stipendií a grantů

 • shromažďování a kontrola dat

Organizační úsek

Telefon:

+420 224 491 305

Pracovníci:

Ing. Kateřina Rysová

Oddělení zajišťuje tuto agendu:

 • úhradu členských příspěvků, vyplývajících ze členství UK v mezinárodních nevládních organizacích

 • cestovní příkazy spojené s účastí na konferencích a sympoziích

 • vyúčtování pracovních cest

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám