Ekonomický odbor

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 331
ekonom@ruk.cuni.cz
vedoucí ThLic. Petr Šimůnek
sekretářka Mgr. Eva Tomanová

Osoby

Zaměstnanci

 • Dana Bečvářová
  Tel.: +420 224 491 374
  Místnost: 506[i]
 • Ing. Zuzana Beníšková
  E-mail: zuzana.beniskova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 536
  Místnost: 505[i]
  obchodní záležitosti
 • Ing. Julie Dušková
  E-mail: Julie.Duskova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 344
  Místnost: 509[i]
  neinvestiční dotace a příspěvky MŠMT
 • Kateřina Hejnová
  E-mail: katerina.hejnova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 346
  Místnost: 510[i]
  referent PaM
 • Ing. Libor Hochmann
  E-mail: libor.hochmann@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 375
  Místnost: 506[i]
  finanční referent
 • Ing. Hana Chaloupková
  E-mail: hana.chaloupkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 339
  Místnost: 411[i]
  vedení univerzitní účtárny
 • Bc. Dagmar Krčilová
  E-mail: dagmar.krcilova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 727
  Místnost: 412[i]
  dotace a příspěvky ostatní rezorty a grantové agentury
 • Ing. Kateřina Kyllarová
  Místnost: 410[i]
 • Lenka Lehmannová
  Tel.: +420 224 491 343
  Místnost: 508[i]
 • Markéta Moravcová
  E-mail: marketa.moravcova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 340
  Místnost: 508[i]
  rektorátní účtárna - faktury přijaté, majetek
 • Hana Němcová
  mateřská dovolená
 • Ing. Jitka Pencáková
  E-mail: jitka.pencakova@ruk.cuni.cz
  Místnost: 410[i]
 • Jana Sikorová
  E-mail: Jana.Sikorova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 330
  Místnost: 501[i]
  pokladna rektorátu
 • Vědunka Skálová
  E-mail: Vedunka.Skalova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 253
  Místnost: 408[i]
  vedení rektorátní účtárny
 • Ing. Helena Stuchlíková
  E-mail: Helena.Stuchlikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 929
  Místnost: 510[i]
  metodika účetnictví, daně
 • Simona Šimková
  E-mail: simona.simkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 342
  Místnost: 509[i]
 • ThLic. Petr Šimůnek - vedoucí
  E-mail: petr.simunek@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 332
  Místnost: 502[i]
  finanční záležitosti, rozpočet rektorátu
 • Mgr. Eva Tomanová - sekretářka
  E-mail: Eva.Tomanova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 331
  Místnost: 502[i]
  sekretariát, statistika, příspěvky ze sociálního fondu
 • Hana Vítová
  E-mail: Hana.Vitova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 347
  Místnost: 504[i]
  mzdová účtárna SBZ a dohody
 • Šárka Vyžralová
  E-mail: sarka.vyzralova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 334
  Místnost: 504[i]

Činnost ekonomického odboru lze rozdělit do dvou úrovní:

První úroveň je celouniverzitního charakteru, kdy odbor zabezpečuje ekonomické záležitosti za Univerzitu Karlovu jako celek. Mezi tyto činnosti patří:

 • tvorba rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze (Univerzita)

 • tvorba rozpisu státní neinvestiční dotace

 • zpracování účetní závěrky Univerzity

 • zpracování daňových přiznání Univerzity

 • spolupráce s auditorem

 • zpracování statistických výkazů, přehledů a hlášení Univerzity

 • zúčtování Univerzity se státním rozpočtem

 • zpracování univerzitní výroční zprávy o hospodaření

 • spolupráce na zpracování univerzitní výroční zprávy o činnosti

 • spolupráce s odborem výstavby na agendě investiční činnost Univerzity

 • spolupráce s ostatními odbory při předkládání požadavků na dotace

 • tvorba doporučených postupů v ekonomické oblasti pro fakulty a další součásti

 • kontrola darovacích, kupních a příslušných nájemních smluv

 • kontrola požadavků na čerpání univerzitní rezervy Akademického senátu UK

Druhou úrovní je činnost související s chodem Rektorátu Univerzity a dalších součástí, tj. Agentury Rady vysokých škol, Centra pro otázky životního prostředí, Centra pro přenos poznatků a technologií, Centra teoretických studií, Nakladatelství Karolinum, Ústavu dějin a Archivu UK, Ústavu výpočetní techniky a Ústřední knihovny UK. Pro všechny uvedené dílčí subjekty Univerzity zajišťuje ekonomický odbor následující činnosti:

 • vedení účetnictví

 • zpracování většiny mzdových agend

 • zpracování rozpočtů

 • vedení bankovních účtů

 • sběr statistických informací

 • metodické vedení v ekonomické oblasti

 • zpracování ekonomických rozborů

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám