Odbor pro vědu a výzkum

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 289
gauk@ruk.cuni.cz
veda@ruk.cuni.cz

Organizační struktura

Osoby

Zaměstnanci

 • Mgr. Ing. Petra Bojková
  E-mail: petra.bojkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 724
  Místnost: 310[i]
  UNCE, Primus
 • Ing. Marcela Horčičková
  E-mail: marcela.horcickova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 214
  Místnost: 304[i]
  referentka GA UK
 • Mgr. Roman Hošek
  E-mail: roman.hosek@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 891
  Místnost: 308[i]
  Evropské centrum
 • Ing. Jiří Hruška
  E-mail: jery.hruska@gmail.com
  Tel.: +420 224 491 295
 • Mgr. Eliška Chrásková
  E-mail: eliska.chraskova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 270
  Místnost: 302[i]
  Evropské centrum
 • Mgr. Adéla Jiroudková
  E-mail: adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 731
  Místnost: 306[i]
  referentka Evropského centra a mezinárodní spolupráce
 • Mgr. Barbora Jirsová
  E-mail: barbora.jirsova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 440
  Místnost: 302[i]
  referentka GA ČR, TA ČR, IGA, agenda ocenění, sekretariát
 • Anna Konrádová
  E-mail: anna.konradova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 289
  Místnost: 302[i]
  sekretariát, Ocenění ve vědě a výzkumu
 • RNDr. Helena Kvačková - vedoucí
  E-mail: helena.kvackova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 290
  Místnost: 301[i]
  vedoucí Odboru pro vědu a výzkum RUK
 • Mgr. Eva Matějcová
  E-mail: eva.matejcova@ruk.cuni.cz
  Místnost: 306[i]
  mateřská/rodičovská dovolená
 • Mgr. Kateřina Michlová
  E-mail: katerina.michlova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 222
  Místnost: 304[i]
  referentka GAUK
 • Šárka Mrkvičková
  Tel.: +420 224 491 293
  Místnost: 304[i]
  referentka GAUK
 • Bc. Marie Niklová
  E-mail: marie.niklova@ruk.cuni.cz
  Místnost: 302[i]
  mateřská/rodičovská dovolená
 • Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
  E-mail: petr.nohel@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 768
  Místnost: 306[i]
  referent programů SVV a Monografie
 • Ing. Karolína Pospíšilová
  E-mail: karolina.pospisilova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 294
  Místnost: 310[i]
  referentka habilitačního a jmenovacího řízení, akreditací a čestných doktorátů
 • Mgr. Alena Tůmová
  E-mail: alena.tumova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 295
  Místnost: 304[i]
  vedoucí GA UK
 • Ing. Michal Vavřík
  E-mail: michal.vavrik@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 736
  Místnost: 310[i]
  referent habilitačního a jmenovacího řízení, akreditací a čestných doktorátů
 • Bc. Adéla Zichová
  E-mail: adela.zichova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 135
  Místnost: 308[i]
  referentka programů PRVOUK, PROGRES a NAKI

Externisté

Činnost a postavení odboru pro vědu a výzkum jsou upraveny v čl. 9 Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí:

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.  prorektor pro vědeckou činnost

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.    prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.     prorektor pro akademické kvalifikace

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.     prorektorka pro evropskou problematiku

Ing. Miroslava Oliveriusová           kvestorka UK

Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

 • sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce,

 • administrativní zajištění vnitřního grantového systému univerzity,

 • rezortní i mimorezortní programy pro vědu a výzkum,

 • ceny pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemské i mezinárodní),

 • vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

 • doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

 • mezinárodní programy a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti.

Odbor pro vědu a výzkum také po administrativní stránce zabezpečuje činnost Vědecké rady Univerzity Karlovy, připravuje porady s proděkany pro vědu a výzkum a podílí se na dalších aktivitách RUK.

Poslední změna: 16. leden 2017 14:19 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám