Odbor pro vědu a výzkum

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 289
gauk@ruk.cuni.cz
veda@ruk.cuni.cz

Organizační struktura

Osoby

Zaměstnanci

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Externisté

Činnost a postavení odboru pro vědu a výzkum jsou upraveny v čl. 9 Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí:

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.  prorektor pro vědeckou činnost

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.    prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.     prorektor pro akademické kvalifikace

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.     prorektorka pro evropskou problematiku

Ing. Miroslava Oliveriusová           kvestorka UK

Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

  • sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce,

  • administrativní zajištění vnitřního grantového systému univerzity,

  • rezortní i mimorezortní programy pro vědu a výzkum,

  • ceny pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemské i mezinárodní),

  • vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

  • doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

  • mezinárodní programy a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti.

Odbor pro vědu a výzkum také po administrativní stránce zabezpečuje činnost Vědecké rady Univerzity Karlovy, připravuje porady s proděkany pro vědu a výzkum a podílí se na dalších aktivitách RUK.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám