Odbor vnějších vztahů

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 248
+420 224 491 309
pr@cuni.cz
tiskovy.mluvci@ruk.cuni.cz

Organizační struktura

Osoby

Zaměstnanci

 • PhDr. Daniela Břízová
  E-mail: daniela.brizova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 420 224 491 l. 381
  Místnost: 206[i]
 • Bc. Miroslav Čermák
 • Mgr. Václav Hájek - vedoucí
  E-mail: pr@cuni.cz
  Tel.: +420 721 285 565, +420 294 491 455, +420 224 491 618
  Místnost: 310[i], 205[i]
  Tiskový mluvčí univerzity a vedoucí odboru vnějších vztahů. Komunikace s médii - oficiální sdělení a stanoviska univerzity, řízení a koordinace činnosti Odboru vnějších vztahů.
 • Mgr. Klára Hamanová
  E-mail: klara.hamanova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 725 337 829, +420 224 491 638
  Místnost: 310[i], 204[i]
  Projektová manažerka - zpracování a koordinace materiálů, projektů a akcí v oblasti vnitřního a vnějšího public relations univerzity.
 • Mgr. Vlasta Helekalová, MBA
  E-mail: vlasta.helekalova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 242, +420 776 257 487
  Mediální analytička. Příprava a zajišťování tiskových konferencí. Zajišťování chodu a správy facebookové stránky rektora a dalších mediálních aktivit rektora UK, případně prorektorů UK.
 • PhDr. Karel Höfer
 • PhDr. Jan Chlubna
 • Mgr. Lucie Kettnerová
  E-mail: lucie.kettnerova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 851, +420 608 009 109
  Místnost: 206[i]
  Externí redaktorka časopisu iForum - redakční práce, samostatné zpracování témat, psaní textů.
 • Mgr. Ondřej Kopa
 • Mgr. Petra Köpplová
  E-mail: petra.kopplova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 608 734 785, +420 224 491 394
  Místnost: 206[i]
  Šéfredaktorka webu UK, časopisu Forum a iForum, správa sociálních sítí - redakční práce, samostatné zpracování témat, psaní textů.
 • Tereza Kulhánková
 • Bc. Tereza Pevná
 • Bc. Petr Podzimek
  E-mail: petr.podzimek@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 350, +420 725 337 829
  Místnost: 204[i]
  Mediální analytik - monitoring médií, příprava podkladů pro média, komunikace s médii, psaní tiskových zpráv a textů a jejich publikování na webu univerzity, příprava tiskových konferencí.
 • Bc. Alena Sklenářová
 • Bc. Barbora Stuhlová
 • PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
 • Mgr. Luděk Svoboda
  E-mail: ludek.svoboda@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 309
  webeditor
 • Karel Škréta
 • Mgr. Kamila Špinarová
 • Ing. Marcela Uhlíková
  E-mail: marcela.uhlikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 373
  redaktorka
 • Lenka Vlčková
 • Mgr. Helena Zdráhalová
  E-mail: Helena.Zdrahalova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 852
  Místnost: 206[i]
  Redaktorka časopisu iForum - redakční práce, samostatné zpracování témat, psaní textů.

Činnost a postavení odboru vnějších vztahů jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí prorektor pro vnější vztahy prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. a kvestorka UK Ing. Miroslava Oliveriusová.

V souladu s čl. 11 Organizačního řádu RUK odbor zařizuje:

 • zajišťování a poskytování informací uvnitř a vně univerzity

 • kontakt se sdělovacími prostředky

 • prezentace činnosti univerzity a pořádaných akcí

 • vydávání propagačních publikací a periodik

Poslední změna: 16. leden 2017 14:19 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám